lørdag 4. april 2009

Gratulerer med dagen NATO

Viktig å gratulere NATO med dagen i dag. Det er 60 år siden organisasjonen ble etablert og akkurat nå er det toppmøte der Albania og Kroatia blir ønsket velkommen som nye medlemmer. Da er den transatlantiske familien økt til 28 land.

I et Europa herjet av kriger og konflikter som toppet seg i forrige århundre med to verdenskriger, må NATO vurderes som en helt enestående suksess. Fram til 1989 da Berlinmuren falt sikret NATO fred mellom medlemsland som var innblandet i stadig mer grusomme kriger mot hverandre. NATO (og EU gjennom den økonomiske integrasjonen) fikk en slutt på dette. NATO sørget i tillegg for en amerikanske sikkerhetsgaranti og beskyttet mot kommunistiske diktaturstater lengre øst. Uten NATO kunne Europa sett svært annerledes ut.

Så stor suksess var NATO at alliansen ikke bare vant den kalde krigen, men de fleste av de tidligere motstanderne i Warszawapakten er blitt medlemmer i NATO helt frivillig. Og i stedet for å legge ned da den kalde krigen var over etter Sovjetunionens kollaps i 1991 tok NATO på seg å gjenopprette fred og gripe inn mot overgrep og menneskerettighetsbrudd på Balkan og etter hvert også andre steder der det var konflikter som kunne true demokrati og fred i verden.

Oliver Kamm minner om NATOs hovedarkitekt Ernest Bevin i sin blogg i Times Online og hvordan han nektet å dø før NATO var en realitet. 4. april 1949 sa Bevin:

"It is given to few men to see their dreams fulfilled. Three times in the last year I know I have nearly died, but I have kept myself alive because I wanted to see the Atlantic Alliance properly launched. This has been done
today."

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt en tale om NATOs 60-årsjubileum i Oslo Militære Samfunn for noen dager siden der han trakk linjene tilbake til Ernest Bevin og sa:

"En gang ble den samme Bevin også spurt om hva som var den egentlige målsettingen for hans politiske arbeid. Til dette svarte denne tidligere kusken, trikkekonduktøren, havnearbeideren og grunnleggeren av Storbritannias største fagforening, Transportarbeiderforbundet – at målet for hans politiske arbeid, det var; ”å kunne gå ned på Victoria Station og kjøpe en billett til hvor pokker i verden jeg vil”. En enkel men grunnleggende visjon: Frihet, fred med naboland, rettigheter – og å kunne kjøpe en billett og reise hvor man vil."

Så enkelt og så godt kan man si det. Det er all mulig grunn til å gratulere NATO med dagen. Men som både Oliver Kamm og Jonas Gahr Støre understreker er det samtidig et stort behov for å modernisere og gjøre NATO bedre rustet til å møte dagens sikkerhetspolitiske utfordringer.

Oppdatert kl 15.42: Og da melder blant annet VG og Dagbladet at Anders Fogh Rasmussen blir NATOs nye generalsekretær. Han fortjener også en gratulasjon i dag.