tirsdag 28. april 2009

En global tabloidpandemi?

Så langt må svineinfluensaen være en ganske stor skuffelse for tabloidaviser og TV-debatter som overgår hverandre i spekulasjoner og krisescenarier. 

Det er hittil bekreftede tilfeller av denne sykdommen i syv land. Til nå har det ikke vært et eneste dødsfall  utenfor Mexico. Og hvis man er opptatt av å lete etter problematiske sykdommer i verden så kan jeg jo foreslå malaria. En regner med at rund to millioner mennesker dør av malaria hvert år. En vanlig årlig influensaepidemi tar også ganske mange liv. I følge Wikipedia:

"Typically, in a year's normal two flu seasons (one per hemisphere), there are between three and five million cases of severe illness and up to 500,000 deaths worldwide"

Times Online har vel oppsummert den tabloide schizofrenien best så langt når de begrunner hvorfor de skriver så mye om noe som så langt er en nesten-ikke sak:

"The World Health Organisation issued a historical note of warning over swine flu today when a top official pointed out that the Spanish flu pandemic of 1918 - which killed at least 50 million people - also started off as an apparently mild virus."

Resonementet er at fordi Spanskesyken som drepte så mange startet som et mildt virus, så kan svineinfluensa bli den nye spanskesyken. Man kunne jo også prøve å anvende denne logikken på partipolitikk eller på næringliv. Fordi alle har vært små en gang så må man ta høyde for at de blir veldig store. Da kan man jo også skrive om at Pensjonistpartiet blir største parti og Idar Vollviks nye mobilselskap blir størst i verden.

Men så stiller Times også spørsmålet selv: Hvorfor er det ingen dødsfall utenfor Mexico? Og hvorfor skjer ikke spredningen til USA raskere. Der er det fremdeles bare 64 tilfeller. Dagbladet skriver om "Unntakstiltand i California" og for å gjøre det litt mer dramatisk illustrerer det med et bilde fra Mexico med barn med munnbind. VG skriver at "Arnold innfører unntakstilstand". 

Nå er ikke norske tabloidaviser og TV alene om å kjøre dette som hovedsak. Det er toppsak over hele verden. Akkurat nå har for eksempel svenske Expressen, danske Jyllandsposten og engelske the Guardian dette som toppsak. 

Da skulle en jo tro at de som er der det skjer har de største oppslagene av alle. Men Los Angeles Times har Arlen Spekters partiskifte som toppnyhet. Han er fra Pennsylvania. Nå skriver de selvfølgelig også om "unntaktstilstanden", men den er beskrevet slik i LA Times:

"State health officials have been aggressively working to combat the outbreak, and the proclamation is simply one more step in that effort, not an indication that the outbreak here has become more severe". 

Det er rart hvordan noen nyheter blir mer dramatiske jo lengre unna de er. Pandemier er alvorlige saker og det er kort tid siden de første tilfellene av svineinfluensa i Mexico. Ting kan bli mye verre. Det er for eksempel 10 000 ferierende briter på vei tilbake til UK snart. Da får vi helt sikkert mange flere svar. Og forhåpentligvis står vi overfor noe som er alvorlig, men som det er fullt mulig å håndtere med de beredskapsplanene og de medikamentene vi har til rådighet.

Jeg synes helsemyndighetne her hjemme har gjort en god jobb når det gjelder å kommunisere nøkternt og nyansert. Det samme kan man ikke si om alle mediene, noe også Oddbjørn Evenshaug, Den tvilsomme humanist og Vox Populi skriver om i gode kommentarer på bloggene sine i dag. Innlegget og diskusjonen på Eirik Newts 2050-blogg er også verdt å lese.