lørdag 18. april 2009

Hva internett betød for valget i USA

Meningsmålerne i Pew Reaserch Center har lagt fram noen ferske tall som viser hvor stor betydning bruk av internett hadde i den amerikanske valgkampen. Hovedfunnet er:

"Three-quarters (74%) of internet users went online during the 2008 election to take part in, or get news and information about the 2008 campaign. This represents 55% of the entire adult population, and marks the first time the Pew Internet & American Life Project has found that more than half the voting-age population used the internet to connect to the political process during an election cycle."

55 prosent av befolkningen, noe som tilsvarer 74 prosent av de som har tilgang til internett, brukte internett i forbindelse med valget. Det er veldig høyt. Ser vi litt nøyere på tallene ser vi at (målt i andel av internettbrukerne i USA) 60 prosent brukte nettet til å finne nyheter om politikk og om kandidatene, 59 prosent brukte internett til å dele informasjon med andre og brukte e-post, SMS eller Twitter til dette formålet. 

Og hele 38 prosent av internettbrukerne brukte nettet til å diskutere politikk med andre online. Som ventet var Obamas tilhengere de mest aktive. Jeg synes dette er forbausende høye tall når det gjelder bruk av sosiale medier til å delta i politiske diskusjoner og dele med andre. Det er ikke tvil om at gjennombruddet for Web 2.0 i politikken skjedde i USA i 2008.