onsdag 8. april 2009

Ledere som blogger

Det har de siste dagene vært litt oppmerksomhet om politikeres og mediafolks deltakelse i nettdebatter og bruk av blogger og twitter (en oversikt over noen av innleggene den siste tiden finnes på Teknisk Beta). 

Men hva med andre yrkesgrupper og virksomheter? Politikere, journalister og organisasjonsfolk utgjør tross alt en ganske liten del av samfunnet. Hvor er de andre virksomhetenes sosiale nettsteder som skal sørge for kunnskapsdeling og nettverksbygging? Og hvor er lederbloggene som skal profilere bedriften og bygge omdømme?

Det er en yrkesgruppe der det virker som det skjer en eksplosiv vekst i bruk av nettet til å dele og samarbeide. Det er blant lærerne. Et inntrykk av det får man ved å se på Ning-nettverket Del & Bruk. Og selveste kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell har laget oversikter over gode lærerblogger i syv (!) deler på bloggen sin. Det er flott at lærerne viser vei og bra at ministeren selv oppmuntrer denne utviklingen.

Også noen av rektorene ved våre universiteter og høyskoler er blitt bloggere. Torbjørn Digernes ved NTNU har blogg. Aslaug Mikkelsen i Stavanger er rektorblogger. Det samme er Lise Kulbranstand ved Høyskolen i Hedmark. Og så har vi rektorbloggen ved Høyskolen i Østfold der det verken er bilde eller navn på den som skriver. Det har derimot rektor Kristin Ørmen Johnsen i Buskerud som akkurat har begynt å blogge. Som andre virksomheter ser det ut som også denne sektoren sliter litt med å finne formen de skal bruke. Men dette med formidlling er jo noe denne sektoren kan litt om, så de finner nok ut av det.

Ellers er det vil ikke så veldig mange eksempler på virksomheter eller ledere som har tatt i bruk de nye mulighetene til å profilere seg gjennom blogging. En spennende blogg tilhører konsernsjef Terje Venold i Veidekke som skriver "Terjes Tanker" (bildet) Byggenæringen er ikke akkurat kjent for den mest moderne profileringen, så dette er bra.  Så får vi håpe vi snart vil se mer til ledere i oljebransjen, rederier, finansnæring (Peter Warren har en bra blogg), advokatkontorer og konsulenter Og mange andre som ganske snart må finne ut hvordan de skal forholde seg til alle de nye mulighetene.