tirsdag 20. mars 2018

Innovasjonsløft i offentlig sektor

Mandag var den offisielle starten på oppfølgingen av en av Jeløya-plattformens viktigste tiltak når det gjelder arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Det handler om å sette i gang en bred prosess for å lage en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

For å møte fremtidens krav til hvordan statens ulike virksomheter og kommunene skal jobbe smartere, effektivisere og levere bedre tjenester må vi både digitalisere og gjennomføre strukturendringer, men det aller viktigste er de endringene som skjer i og mellom virksomhetene selv. Nye og forbedrede tjenester, arbeidsprosesser og virksomhetesmodeller.

Mandag var over 250 ansatte i stat og kommune, sosiale entreprenører og private aktører til oppstartmøte for å dele erfaringer og eksempler på innovasjon som har gitt bedre tjenester. Det har vi skrevet om her på KMDs nettsider og det er også et fint oppslag i nettavisen Shifter.

Samlingen markerte startskuddet for arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Der viste ulike virksomehter frem noe av det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres over hele landet i offentlig sektor.

Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding i 2020 og Monica Mæland sa på åpningen at:

– Dette er starten på et veldig viktig arbeid. Jeg gleder meg til å reise rundt i landet for å få innspill til hvordan kommunene og staten kan tenke nytt og jobbe smartere. Dette skal ikke være et skrivebordsprodukt. Det er flere grunner til at det trengs et innovasjonsløft i offentlig sektor. Oljeinntektene går ned. Vi går gjennom et grønt skifte og det blir flere eldre per yrkesaktiv. Samtidig øker innbyggernes forventninger til hva det offentlige kan tilby. Vi må sette innbyggerne i sentrum, vi må møte innbyggerne med en dør inn, og der ulike tiltak og tjenester sees i sammenheng, sier Mæland.

Arbeidet vil derfor også handle mye om å snakke med de virksomhetene der inovasjonen foregår, og skal foregå, for å diskutere muligheter og hindringer - og hvordan vi kan bli enda bedre på å dele erfaringer og lære av hverandre. Vi har etablert en egen nettside her som vil oppdateres fortløpende med nyheter og aktuelt fagstoff.

søndag 18. mars 2018

Digitale foregangskommuner i Hordaland

Fredag var jeg med på en historisk avtalesignering der ordførere i 10 kommuner i Hordaland skrev under på en avtale om digitalt samarbeid. Bildet til venstre er hentet fra hjemmesiden til Fjell kommune og viser når ordfører Marianne Sandahl Bjorøy signerer på den store skjermen. På hjemmesiden skriver de:

"Med spesialpenn skreiv eín og eín ordførar under på avtalen, og byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen kommune, Dag Inge Ulstein, forsikra om at heile dokumentet med underskrifter vart trygt lagra og kunne reknast som godkjent. No har alle dei 33 kommunane i Hordaland stadfesta at dei vert med i det regionale samarbeidet vidare. I dag var det dei 10 kommunane som har vore med i prosjektet det første året som skreiv under.(...) 

Formålet med samarbeidet er å sikra tenester som gjev raskare saksbehandlingstid, betre kvalitet i tenestene og auka grad av sjølvbetjening. Dette skal gje kvalitative innbyggjareffektar, meir effektiv tenesteproduksjon og betre ressursutnytting. Ansvaret for å realisera gevinstane ligg i den enkelte kommune. Det regionale samarbeidet er forankra og økonomisk støtta av KS og kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordførar i Os, Marie Bruarøy, sparte ikkje på å gje ros til Bergen kommune som plogspissen i dette arbeidet. - Tusen takk til Bergen kommune ved Kjetil Århus og Robert Rastad. Det er kult at Hordaland er samla med å rulla ut desse plattformene som vi skal verta ein del av, sa Bruarøy."

Det var dette vi ønsket at skulle skje da vi fikk på plass penger i revidert budsjett 2017 og i statsbudsjettet for 2018, i alt 125 millioner kroner, for å støtte opp om en ny finansieringsmekanisme for å utvikle og dele digitale løsninger i kommunene. KS har tatt på seg rollen med å etablere og lede DigiFin. Kommunene er i ferd med å melde seg inn, og nå har kommunesektoren bidratt med enda mer penger enn det statlige startbidraget, slik vi hadde håpet. Og det har gått mye raskere enn jeg tror noen våget å håpe. Jeg hørte flere, bare for litt over et år siden, si at en slik kommunal utviklings- og delingsdugnad er er alt for ambisiøse tanker og rett og slett ikke mulig å få til. Nå er ordningen på plass og i gang.

Men det hjelper ikke å vedta verken erklæringer, prinsipper eller finansieringsmekanismer for digitalisering hvis ingen følger det opp gjennom forpliktende samarbeid og praktisk handling i den enkelte kommune. Og det er dette Bergen gjør sammen med sine nabokommuner i Hordaland. Flere av dem er dessuten i gang med store og krevende sammenslåingsprosesser, der de bruker sammenslåingen som en anledning til å tenke nytt på flere områder, blant annet de digitale løsningene. Disse kommunene har tatt mål av seg til å bli ledende i Norge når det gjelder digitalisering av tjenester for innbyggerne.

Og så må det nevnes at signeringen av den nye digitale avtalen foregikk i den nye innovasosjonslaben til Bergen kommune, som hadde sin formelle åpning rett i forkant. Åpningen var, slik det bør være i en slik sammenheng, en presentasjon av tre spennende prosjekter som skal videreutvikles i innovasjonslaben. Der har kommunen tenkt at enda flere gode ideer skal finne hverandre på tvers av etater og avdelinger og på tvers av sektorer og fagområder. Her kan universitet, helsesektor, kommunesektor og privat sektor finne hverandre og utvikle prosjekter sammen. Det blir spennende å følge med på hva som kommer ut av denne satsingen. Jeg håper også vi raskt kan bruke disse erfaringene inn i arbeidet vi nå går løs på med å lage en ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

lørdag 17. mars 2018

Saint Patrick's Day

17. mars er det Saint Patrick's Day, eller "Paddy's Day", oppkalt etter St Patrick. misjonæren som i følge fortellingen var fra en romersk-britisk kristen familie, men ble kidnappet og bragt til keltiske Irland, der han etablerte en kristen kirke. Han døde 17. mars år 461. Selve feiringen, som foregår blant irer i hele verden, har en nokså løssluppen karnevalsstemning, der det er opptog og konserter, og folk gjerne kler seg i grønt. Musikken har naturligvis en sentral plass, som her i London i1988, da The Pogues hadde konsert:Klippet fra konserten er over 50 minutter langt og har med 15 sanger. Inkludert klassikere som Fairytale of New York, Dirty Old Town og Irish Rover. Men jeg vil fremheve noen andre og mer sjeldne musikalske bidrag. Omkring 28:25 ut i klippet kommer Joe Strummer på scenen og spiller og synger "London Calling" i en ellevill versjon. Rundt 45:00 ut i klippet kommer Lynval Golding fra The Specials og er med på "A Message to you, Rudy". Og omkring 48:25 avsluttes det hele med "Wild Rover", mens rulleteksten går.

fredag 16. mars 2018

Bortgjemte musikalske perler (82)

Her er en ordentlig perle: Axl og Izzy fra Guns N' Roses blir med Rolling Stones på scenen på en konsert i Atlantic City like før jul i 1989. Denne konsertturneen i USA ble en massiv suksess for Stones, men å spille med Axl Rose hadde sine sider. Rett før konserten lurte de på om han ville dukke opp i det hele tatt. Og en disiplinert veteran som Keith Richards hadde slett ikke sans for det utflytende rock'n'roll-livet til Axl Rose. Men Axl dukket opp tidsnok, og fremføringen av "Salt of the Earth" ble helt fremragende:"Salt of the Earth" var ikke noe opplagt låtvalg. Den er siste sang på albumet Beggars Banquet fra 1968 og har innledningsvis Keith Richards på vokal. Det var Axl og Izzy som fikk velge hvilken Stones-låt ode skulle være med på, og da de overrasket med å velge denne viste det seg at Rolling Stones aldri hadde spilt den live. Den måtte derfor læres på nytt, 20 år etter. Og som en ser at dette klippet gikk det helt fint.

onsdag 14. mars 2018

14 nye digitaliseringsprosjekter med store gevinster

Vi etablerte en særskilt medfinansieringsordning for IKT-prosjekter i 2016. Ordningen er spesielt rettet mot små og mellomstore prosjekter som gir store gevinster for offentlig sektor, og som også har høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Til sammen har over 40 prosjekter nå fått støtte gjennom denne ordningen. 

Siste runde med nye tilsagn kom for noen dager siden da 14 nye digitaliseringsprosjekter fikk støtte. I pressemeldingen fra KMD skriver vi:

"14 prosjekter har nå fått tilsagn om støtte. De samlede tilskuddene på 120,4 millioner kroner kan gi en samfunnsmessig gevinst på nesten to milliarder kroner over ti år. For offentlig sektor alene er det beregnet en mulig gevinst på 557 millioner kroner."

Den fullstendige listen over hvilke prosjekter som har fått støtte i denne runden er her på Difis nettsider. Der finner man også en beskrivelse av hva disse prosjektene går ut på. Prosjektene som får støtte når de har levert inn en plan for gevinstrealisering skal blant annet utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no, digitalisere saksbehandlingen i konfliktrådene, age en nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten og digitalisere prosessen med å fornye førerkort. Bare for å nevne noen.

Jeg blogget om medfinanseringen da den i 2016 var etablert og delte ut penger til åtte prosjekter med en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 3.8 milliarder kroner. Og så blogget jeg igjen våren 2017 da 14 nye prosjekter ble tildelt midler, og det var en beregnet netto nåverdi på 6,5 milliarder kroner. Til sammen i løpet av 2016, 2017 og 2018 er 336 millioner kroner som er delt ut til 40 prosjekter. I tillegg til den høye samfunnsøkonomiske gevinsten er det beregnet at den potensielle innsparingen for det offentlige er 7 milliarder kroner.  Da må man kunne kalle dette en svært vellykket nyskaping.

mandag 12. mars 2018

Kvinner lever lengst, men forskjellen minker

Kvinner lever lengre enn menn. Slik er det i alle land, og slik har det vært så lenge vi kan huske, men kanskje ikke alltid. Fra slutten av 1800-tallet vet vi i hvert fall at denne forskjellen har vært der, og at den økte på grunn av forskjeller i røykevaner og sikkert også andre forskjeller i kosthold og livsstil.

Statistisk Sentralbyrås nye statistikk om utviklingen i levealder viser at både kvinner og menns forventede levealder fortsetter å øke i Norge og at kvinner fortsatt lever lengst, men forskjellen er nå på vei nedover. SSB skriver at:

"Forventa levealder var i fjor 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert.(...) Forskjellen mellom kjønnene har jevnt og trutt minket med litt over ett år per tiår siden 1987. For 30 år siden var forskjellen på 6,8 år, mens den i fjor var falt til 3,4 år.

En annen interessant ting SSB skriver om når de presenterer statistikken er at det ikke lenger er slik at forventet levealder bare øker og øker. Selv om den fortsetter å øke i Norge er det nå slik at det i to av tre land i Europa var en nedgang i forventet levealder fra 2014 til 2015:

Norge har, som resten av Europa, hatt lang tids økning i levealder. Ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat var det i 2015 en nedgang i forventa levetid i to av tre land sammenlignet med 2014. For kvinner var det nedgang i hele tre av fire land. Norge var blant landene som ikke tok del i nedgangen.

Er det så noen i verden som slår norske kvinners forventede levealder på 84,3 år? Ja, det er faktisk ikke slik at Norge ligger fremst i verden på denne statistikken. Japanske kvinner har en forventet levealder på hele 87 år, og i følge SSB ligger også Frankrike, Spania, Italia og Sveits litt foran Norge.

lørdag 10. mars 2018

Bortgjemte musikalske perler (81)

Overraskende og morsomme coverlåter er er en gjenganger i denne spalten på bloggen, men en annen like god kategori jeg av og til må innom er overraskende gjesteartister som plutselig dukker opp på live-opptredener. Som her, jeg tror det er omkring 2010, når Mick Jones og Paul Simonon, gitarist og bassist fra legendariske the Clash, plutselig spiller sangen "Clint Eastwood", sammen med The Gorillaz, bandet Damon Albarn gikk i gang med da Blur gikk mot slutten omkring år 2000.

fredag 9. mars 2018

Bortgjemte musikalske perler (80)

Man blir heldigvis aldri ferdig med å finne sære, nydelige og overraskende live-klipp og coverlåter på YouTube. Her er et eksempel på begge deler, når Coldplay på en konsert i 2002 trekker Echo and the Bunnymens "Lips Like Sugar", en helt utmerket singel fra 1987, frem fra glemselen.

onsdag 7. mars 2018

Kommunene med flest og færrest barnefødsler

Det ble født 56 600 barn i Norge i 2017, 2 300 færre enn året før. Og Statistisk Sentralbyrå var raskt ut med å peke på at et fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne er det laveste som er målt i Norge noen gang, og som grafen til høyre viser, er kommer denne nedgangen etter en bra vekstperiode mellom 2002 og 2009, da fruktbarheten var på det høyeste nivået siden 1970-tallet.

Hvor store er så de forskjellene mellom ulike deler av landet? Er det for eksempel slik at det i Oslo, der det er en mye høyere andel innvandrere enn ellers i landet, er høyere fødselstall? Det er det ikke, det er tvert imot slik at Oslo har det laveste fruktbarhetstallet i landet. SSB skriver dette om de regionale forskjellene:


"Det er regionale forskjeller i fruktbarheten selv om forskjellene var større før. I de siste årene har Rogaland hatt den høyeste fruktbarheten i Norge, og i 2017 var SFT 1,82 i fylket. Fruktbarheten har også gått ned i forhold til fjoråret i Rogaland, men nedgangen er mindre enn for hele landet. Fruktbarheten i Oslo har tradisjonelt ligget lavt i forhold til de andre fylkene. I 2017 var SFT for Oslo 1,50 – det laveste i landet. Dersom vi går tilbake til 1980-tallet, var fruktbarheten i hovedstaden enda lavere. I 1983 var SFT for Oslo 1,34."

Når man får studert en slik fødselsstatistikk og man jobber i et kommunaldepartement, er naturligvis noe av det aller mest interessante å se på hvor mange barn som ble født i de ulike kommunene. Hvor ble det født flest og hvor ble det født færrest? Var det noen kommuner der det ikke ble født barn i det hele tatt, slik at de slipper å tenke på nye barnehageplasser på en stund?

Svaret er at det ble født barn i alle norske kommuner i 2017. Færrest barn ble født i Rømskog kommune i Østfold der det bare ble født et barn i 2017. I Utsira og Leka ble det først to barn, i Fosnes, Træna og Røst tre barn og i Stordal og Namsskogan ble det født fire barn. I 56 norske kommuner ble det født 10 barn eller færre i 2017. 

I den andre enden av listen, med helt andre utfordringer når det gjelder barnehageplasser og skoler, finner vi Oslo kommune med 9548 fødsler. Ytterligere fem kommuner hadde mer enn 1000 barnefødsler i 2017: I Bergen ble det født 3218 barn, I Trondheim 2224, I Stavanger 1686, I Bærum 1297 og I Sandnes 1057.

tirsdag 6. mars 2018

Pris for innebygget personvern

Computerworld har laget en fin sak på nett om utdelingen av Datatilsynets nye pris for innebygget personvern på mandag. Dette er en pris som ble etablert for å skape en positiv oppmerksomhet om hvordan vi kan bruke teknologien til å lage personvernfremmende digitale løsninger.

En egen fagjury har vurdert 21 innsendte forslag Og den første vinneren av denne prisen, som jeg var så heldig å få lov til å dele ut på mandag, ble Direktoratet for e-helses kjernejournal-løsning. Juryen sa blant annet dette om løsningen som vant prisen:

"Vinneren understøtter den enkeltes selvbestemmelsesrett over egne opplysninger og bruken av dem. Den registrerte kan se hvilke personopplysninger som er registrert om seg, hvem som har hatt tilgang til opplysningene og kan regulere tilgangen. Løsningen har lagt til rette for å ivareta viktige rettigheter som registrerte har i personvernforordningen og i norske forskrifter. I tillegg mener juryen at løsningen gjør det enklere for virksomheten å etterleve personvernregelverket."

Når Datatilsynet deler ut priser handler det selvfølgelig ikke bare om heder og ære, men også om faglig påfyll. Nasjonalbiblioteket var ramme for et flott seminar der ikke bare E-helsedirektoratet, men også de to andre finalistene: Universitetet i Oslos løsning "Datainnsamling til forskning via web og mobilapper" og Bouvets løsning "Sesam GDPR plattform" forklarte hva de har gjort for å bygge inn personvern i sine tekniske løsninger. 

Vi fikk høre om helt konkrete valg som er gjort i disse prosjektene. For eksempel for å sikre dataminimering (ikke samle inn mer persondata enn det man trenger), om å informere brukerne om hva som er lagret og hva dataene brukes til, om automatisk sletting, om å gi mulighet til å reservere seg mot registrering og om løsninger for logger over hvem som har sett på egne data.

Den raske teknologiske utviklingen skaper utvilsomt noen nye utfordringer for personvernet. Men når vi hører hva det er mulig å få til av mer personvernvennlige teknologiske løsninger er det heldigvis mulig å være ganske optimistisk også. EUs nye personvernregelverk, som vi snart innfører i Norge også, krever dessuten at vi bygger inn personvern i systemene som skal håndtere personopplysninger. Gjort på riktig måte kan disse løsningene sikre et lagt bedre personvern for oss innbyggere en gårsdagens langt mindre gjennomtenkte registre, systemer og kommunikasjonsverktøy.

mandag 5. mars 2018

Førerløse biler

For 10 år siden tror jeg de færreste ville våget å spå at vi i overskuelig fremtid ville ha biler og andre kjøretøyer som kan kjøre seg selv, uten et menneske som sjåfør, eller i hvert fall noen som kunne gripe inn. I dag virker det som om det er alminnelig antatt at slike autonome kjøretøyer vil bli en del av hverdagen vår, og kanskje overta helt for biler med sjåfør.

Men selv om vi tror at dette vil skje etter hvert, er det ikke helt opplagt når og hvordan denne overgangen til autonome kjøretøyer vil komme og hvordan prosessen vil arte seg. Et interessant lesetips om overgangen til autonome kjøretøyer er noen artikler i siste utgave av The Economist som både har en lederartikkel om "Self-driving cars offer huge benefits—but have a dark side og en artikkelserie i seks deler som begynner med artikkelen "Autonomous vehicles are just around the corner".

Et av spørsmålene The Economist prøver å besvare er hvor de autonome bilene først vil få sitt gjennombrudd, og slår fast at det ikke er noen tilfeldighet at bilprodusentene for tiden kjøper opp Uber-lignenede selskaper og plattformbaserte bildelingstjenester. Et fullt ut autonomt kjøretøy vil, i hvert fall i flere år fremover, være i en litt annen prisklasse enn det vanlige bilkjøper har råd til. Men det at vi ikke kan kjøpe er ikke det samme som at vi ikke kan bruke slike førerløse biler:

"If you want to buy a fully self-driving car, you may have to wait for another decade. Autonomous vehicles will initially be offered for sale not to private owners but to robotaxi-fleet operators, for two reasons. First, LIDAR sensors are still so expensive that, deployed in production cars, they would cost more than the rest of the vehicle put together. For AVs in a robotaxi fleet, that is less of a problem, because vehicles will be operating, and thus generating revenue, throughout the day, whereas private cars are in use only about 5% of the time. Second, getting AVs to work safely and reliably is much easier if their geographical range is limited to places that have been mapped in fine detail, such as city centres. So your first ride in an AV will be in a vehicle you hail using an app, not one you own.."

I artikkelen "A chance to transform urban planningdrøfter the Economist hva slags effekter autonome kjøretøyer vil ha på byenes utvikling. Et interessant spørsmål er om førerløse biler vil føre til mer konsentrert eller mindre konsentrert bebyggelse? Er det slik at det blir mer kompakte sentrumsområder fordi det blir færre biler som tar opp verdifull plass i sentrum? Eller får vi mer spredt bebyggelse fordi folk vil velge å bo lenger unna når det blir mer behagelig å kjøre på jobb enn før? Man kan jo arbeide på reisen, aller kanskje sove. The Economist skriver:

"On the one hand, a switch to shared AVs by urban dwellers could lead to denser cities as some of the space currently used for parking is reallocated to housing. New high-density housing is already being planned with pick-up and drop-off zones for ride-hailing vehicles, and fewer parking spaces. On the other hand, AVs could also encourage sprawl by making long commutes more acceptable, because riders will be able to work or even sleep on the move."

Andre viktige problemstillinger de drøfter i artiklene er om det blir mer eller mindre kø med autonome kjøretøyer? Er det for eksempel slik at flere førerløse biler vil redusere behovet for kollektivtransport, eller kan man tenke seg modeller som virker helt motsatt, der førerløse taxier har en viktig rolle i å frakte flere passasjerer til kollektivknutepunkter, og dermed øke bruken av buss, bane og tog? En problemstilling som er en god illustrasjon på at denne teknologiutviklingen ikke bare er noe som skjer med oss, men også er en utvikling som kan påvirkes gjennom politiske veivalg og prioriteringer.

lørdag 3. mars 2018

Bortgjemte musikalske perler (79)

Og når vi først er inne på Oasis forhold til coverlåter så er det greit å minne om at til tross for all kranglingen og all nedrakkingen, som ser ut til å fortsette selv om bandet for lengst er historie, så hadde de stor respekt for sin musikkhistorie. De behandlet alltid sine musikalske forbilder med stor respekt og gjorde gjerne veldig gode coverversjoner av noen av historiens store låter. Som her omkring 2005 da de covret The Whos "My Generation" fra 1965:I Oasis-diskografien er ikke "My Generation" med på noen albumutgivelse, men dukker opp første gang bortgjemt på b-siden på en singel i 2003. Og så er den også med på DVD-utgivelsen "Lord Don't Slow Me Down" i 2007, som dels er en dokumentar om bandet, og dels en konsert DVD fra en konsert Oasis hadde på hjemmebane i Manchester i 2005, der "My Generation" avslutter DVDen.

fredag 2. mars 2018

Bortgjemte musikalske perler (78)

Vi er i 1995 og bandet er et ungt Oasis, allerede på toppen av formkurven på den tiden de ga ut sitt andre album "(What's the Story) Morning Glory?", med sanger som "Wonderwall". "Roll With It" og "Don't Look Back in Anger". Men dette lille klippet fra YouTube er ikke en av Oasis store hitlåter, men en cover av "Cum On Feel the Noize", listetoppen til glam-rock bandet Slade fra 1973. Oasis var ganske gode på covere.Som man ser manglet Liam på scenen, noe som etter hvert ble ganske vanlig, men storebror Noen Gallagher klarer seg jo helt utmerket

torsdag 1. mars 2018

Stadig færre kommuner i ROBEK

I september i fjor blogget jeg gledestrålende, under overskriften "Gledelig nyhet for kommuneøkonmien", om at antall kommuner i ROBEK-listen var redusert fra 47 til 27 kommuner. Men nå skriver Kommunal Rapport at de anslår at kommuner som vil være igjen i ROBEK i 2018 vil gå ned til 12, og at flere av disse også vil være ute om kort tid.

Men hva er ROBEK, og hvorfor er det en interessant indikator på hvor godt det står til i kommuneøkonomien? ROBEK er et register over kommuner som har en økonomi som ikke er i balanse, og som man litt forenklet kan si at er "satt under administrasjon". Utgiftene man har tatt på seg står ikke i et rimelig forhold til pengene som kommer inn. Det får noen konsekvenser for kommunenes handlefrihet når det gjelder økonomiske beslutninger. Hva det konkret innebærer er beskrevet på KMDs nettsider:

"ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres."

Registeret ble opprettet i 2001. I alt har 218 kommuner, omkring halvparten av kommunene i Norge vært i denne situasjonen på et eller annet tidspunkt. På det meste var det 118 kommuner samtidig i ROBEK, mens antallet siden 2008 har ligget omkring 50, med noen kommuner ut av listen og noen nye som har kommet inn hvert år. De to siste årene har dette endret seg merkbart. I 2017 gikk antallet fra 47 og ned til 27. Og nå er anslaget at det kan bli så lavt som 12 i 2018.

Færre kommuner i ROBEK handler om at det er færre kommuner som har en ubalanse i forholdet mellom inntekter og utgifter i kommunebudsjettet. Det skyldes gjerne at driftresultatene har blitt bedre, noe som ikke bare skjer i disse kommunene, men også i veldig mange andre kommuner. Og i følge Kommunal Rapports tall er det også slik at i flere av disse 12 kommunene er utsiktene blitt merkbart bedre. Om Halden kommune, en kommune som har vært gjennom en svært krevende økonomisk snuoperasjon de siste årene, skriver Kommunal Rapport at:

"Resultat 2017: 6,2 %. Halden hadde for få år siden et udekket underskudd på nær 300 millioner kroner, det største i Norge den gang. De to siste årene har driftsresultatene vært meget gode, og kommunen kommer ut av Robek i 2019 om det ikke skjer noe spesielt i år – fire år før den opprinnelige tidsplanen."

Om Stranda kommune i Møre og Romsdal skriver de:

"Resultat 2017: 5,2 %. Havnet i Robek etter at satsing på alpinanlegg og kai slo feil. Om kommunestyret ønsker, kan kommunen komme ut av Robek allerede i år, fordi driftsoverskuddet er stort nok. Planen er imidlertid å gå ut av svartelista neste år – ett år før oppsatt plan og tre år tidligere enn opprinnelig antatt."

Og om Torsken kommune på Senja i Troms, den eneste kommunen som har vært i ROBEK kontinuerlig fra registeret ble opprettet, skriver de:

"Resultat 2017: 3,3 %. Kommunen har vært i Robek siden registeret ble opprettet for over 17 år siden. I mange år leverte den ikke regnskap i det hele tatt. Nå er regnskapsføringen ajour og driftsresultatet godt etter avsetninger til bundne fond. Oppsamlet underskudd er redusert fra 13 til 3 millioner kroner. Kommer ut i 2019 om utviklingen fortsetter."

Det er med andre ord mye å glede seg over når det gjelder  utviklingen i kommunenes økonomiske situasjon. Samtidig er det også greit å minne om at det likevel ikke er så lurt å løpe ut og lete etter nye måter å bruke opp driftsoverskuddet. Det vil bli trangere i årene som kommer, først og fremst fordi befokningssammensetningen er i endring og kommunene vil få større utgifter til helse og eldreomsorg i årene som kommer. Det er derfor lurt å bruke det nye handlingsrommet til å betale gjeld og balansere forholdet mellom inntekter og utgifter.