søndag 19. april 2009

Ventureinvesteringer halvert - rammer clean tech og ikt

Har du noen gang møtt en venturekapitalist som ikke ser på finanskrisen som en stor mulighet? Fordi det er nå man kan kjøpe billig? Problemet er at statistikken i USA viser at det ikke er slik. De gjør ikke helt det de sier. Sarah Lacy i TechCrunch skriver:

Another classic is this one: “Recessions are the best times to start companies! We always invest in downturns! There are fewer competitors, and you get a better caliber of entrepreneur! Dollars can stretch further because salaries and rents are lower! We’re not looking to take a company public for years, so why would we run our companies based on the public markets and macro economy?” Bullshit. It fell off a cliff in 2001 and 2002 and it’s falling off a cliff now.

Nå var ikke volumet på vertureinvesteringer de siste årene i nærheten av nivået i 2000 heller, så konsekvensene for gründerbedrifter i USA med kapitalbehov er på mange måter enda mer alvorlig i dag enn i 2002. Totalt har ventureinvestringene falt med 50 prosent i første kvartal i år i forhold til første kvartal i fjor og er på det laveste nivået siden 1998. Hardest rammet er ikt og "clean tech":

"Information technology investments fell 53% year-over-year to $1.7 billion—the lowest since 1997, and the lowest volume of deals since 1995. And clean tech? Well so much for that being the future of the U.S. economy: It fell by 74% to a paltry $117 million.".

Det som i noe større grad holder stand er New Englands ventureselskaper der investeringene i større grad går inn i helseteknologi og life science, områder der det er mer vanlig med lisenssalg og salg av IPR til større virksomheter enn direkte etableringer av nye bedrifter.

Men hardest rammet er som sagt investeringene i "clean tech", det vil si miljøteknologi og andre løsninger for smart grønn vekst. Et viktig spørsmål er hvordan vi gjennom næringspolitikk og virkemidler for innovasjon og forskning kan risikoavlaste slike investeringer slik at de ikke faller like kraftig her i Norge. I den anledning vil jeg anbefalle et innlegg på bloggen til John Vigrestad i Norsk Industri som tar opp skatteinsentiver for mer forskning i næringslivet. Miljøteknologi er et område med stor forskningsintensitet, høy risiko og som er svært avhengig av denne type konkurransedyktige rammevilkår. Dette er for øvrig et viktig tema jeg kommer til å komme tilbake til på denne bloggen.