tirsdag 21. april 2009

Kongen klippet solcellesnoren

Mandag var en viktig dag for norsk miljøforskning. Da skjedde den offisielle åpningen av det nye solbygget til IFE på Kjeller. Her skal forskere og næringsliv sammen utvikle fremtidens miljøvennlige energiteknologi.

Kongen var der (i følge TV2 er han "Solkongen"), forskningsminister Tora Aasland var der. Det samme var Arvid Halén fra Forskningsrådet, Alf Bjørseth fra Scatek, Erik Sauar fra REC, Kjell Bendiksen og resten av ledelsen ved IFE, og en rekke andre personer fra politikk, forskning og næringsliv.

Bygget er et godt eksempel på at moderne og avansert utstyr for eksperimentell forskning er helt avgjørende hvis vi skal ha miljøer i Norge som er ledende i verden. Og som er stand til å trekke til seg de beste forskerne og dermed også de beste bedriftene. Dette er næringsliv som har et globalt marked og der det norske hjemmemarkedet er lite. Man driver ikke med solenergi i Norge fordi det er så mye sol her. Det er kompetanse og gode rammebetingeler som er avgjørende for lokalisering.

Vi investerer alt for lite i denne type forskningsinfrastruktur i Norge. Men dette solbygget er en positiv nyhet. Bygget er en sentral komponent i et av de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi (som omtales langt mer detaljertIFEs nettsider):

"FME-senteret som IFE leder heter ”The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology” og samler de ledende fagmiljøene og industribedriftene innen solcelleteknologi i Norge. Samarbeidspartnerne er NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, Elkem Solar, Fesil Sunergy, Hydro, Norsun, Prediktor, REC, Scatec, Solar Cell Repower og Umoe Solar."


Bygget er for øvrig den største økonomiske satsingen i IFEs historie og det er tatt opp byggelån for å  det til. Jeg har derfor et forslag til våre politikere. Burde ikke staten rett og slett dekke kostnadene til dette solbygget slik at IFE slipper å betale masse renter på et lån og i stedet får frigjort enda mer penger til å forske på solenergi?

Ellers er det verdt å nevne at kongen også delte ut Gunnar Randers Forskningspris i går til professor Roger Pynn ved Indiana University. Han holdt en inspirerende takketale der han snakket om forskningens rolle og slo fast (slik jeg husker det) at:

"Research isn’t about knowing things, but imagining things. It's about being creative. It’s not about luck. You can be lucky, but to quote Louis Pasteur: - Luck favours the prepared mind".

Og det er jo dette det handler om. Bedre argument for å investere mer i infrastruktur for forskning, i for eksempel solcelleforskning, skal man lete lenge etter. Det gjør oss bedre forberedt på det som kommer.