tirsdag 21. april 2009

IMF: Bankene har tapt 4 100 milliarder USD

Verdens banker vil i følge IMF tape 4 100 milliarder dollar på lån og andre verdipapirer i denne finanskrisen. Av dette er 2 700 milliarder dollar amerikanske tap, 1 190 dollar europeiske bankers tap og mer beskjedne 149 milliarder dollar er japanske tap.

IMF har hatt pressekonferanse i dag og lagt fram sin Global Financial Stability Report (link til full versjon på 240 sider i PDF-format er her). Litt nerdete å være opptatt av tunge øknomiske rapporter vil kanskje noen tenke, men Paul Krugman forteller på bloggen sin at han sitter og venter i spenning på disse rapportene for tiden fordi de har så mye viktig informasjon der han trenger for å forstå hva som skjer.

To tredjedeler av de totale tapene tilhører banker. Resten er i forsikringsselskaper, pensjonsfond, hedge fond og andre finansinstitusjoner. Før vi kan si at dette er over må finansinstitusjonene avskrive disse tapene. Hvor mye av ryddejobben er til nå gjort? Langt mer i USA enn i Europa i følge IMF. Financial Times skriver:

"US banks have so far taken about half of the writedowns they face, while European banks – particularly vulnerable because of their exposure to emerging European markets – have only taken one-fifth. But if banks took all the writedowns they face immediately, the IMF calculates it would wipe out their common equity altogether.That highlights the urgent need to inject more capital into many banks and other institutions. To restore their balance sheets to the state they were in before the crisis – defined by the IMF as a tangible common equity to tangible asset ratio of 4 per cent – US banks need $275bn in capital injections, euro area banks need $375bn and UK banks $125bn."

IMF er bekymret for at en del regjeringers tiltak er for fragmenterte og reaktive i forhold til omfaget av krisen. Særlig de europeiske bankenes eksponering mot øst Europa er bekymringsfull. IMF er også redd for at omfattende nye og kostbare tiltak ikke vil få støtte fra skattebetalerne og tar derfor til orde for at det kan bli nødvendig å konvertere finansiell støtte til finansinstitusjonene til direkte eierskap:

"The current inability to attract private money suggests the crisis has deepened to the point where governments need to take bolder steps and not shrink from capital injections in the form of common shares even if it means taking majority, or even complete, control of institutions,” it said."

Den gode nyheten i dag var at finansminister Timothy Geithner var i kongressen og slo fast at det finnes nok penger i de fleste amerikanske banker til at de vil komme igjennom dette.