tirsdag 14. april 2009

Olje-Norge 40 år - "blopp" din historie

Vi feierer 40-årsjubileum for norsk oljevirksomhet i år og i den anledning er det laget en egen nettside,  www.oljenorge40aar.no der 4,7 millioner innbyggere kan fortelle sin personlige oljehistorie i hver vår "blopp". 

Ganske morsomt laget, og i disse web 2.0-tider er det både søkbart, mulig å videresende i mail og å lenke til Facebook. Jeg har alt skrevet min lille fortelling og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. For de som liker papir best kan det opplyses at noen av disse historiene kommer ut i en jubileumsbok om folkets olje- og gasshistorie til jul.

Det er Oljeindustriens Landsforening som står bak denne innovative måten å markere norsk oljehistorie. De sier på nettsiden sin at:

"I løpet av 40 år med olje- og gassvirksomhet har næringen utviklet seg til å bli den mest kunnskapsbaserte næringen i landet. Norge har utviklet seg fra å være en nasjon med lite industri til å bli et utstillingsvindu for verden. – Vår felles olje- og gasshistorie er en historie om et land som fra utkanten av Europa, har utviklet seg til å bli en energistormakt og et land der befolkningen sitter på kunnskap andre deler av verden tørster etter, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Kristin Bremer Nebben. I tillegg har olje- og gassindustrien tilført statskassen ufattelige 6000 milliarder kroner siden oppstarten.– At verdiene under havbunnen har sikret velfredsstaten, er både et resultat av kloke valg våre politikere har gjort opp gjennom årene og ikke minst en næring som har klart å utnytte mulighetene som har dukket opp, sier Bremer Nebben."

Så det er bare å gratulere med de første 40 årene og med at det norske språk har fått et nytt ord: "Blopp".