fredag 16. august 2019

Bortgjemte musikalske perler (105)

I oktober 1981, et halvt år etter at The Cure hadde sluppet tredjealbumet "Faith" og et halvt år før de gikk fra nyanser av grått til det helsvarte på fjerdealbumet "Pornography", kom den albumløse singelen "Charlotte Sometimes". Både sangtittel og tekst er hentet fra en barnebok fra 1969 skrevet av Penelope Farmer.Selv om sangen var albumløs, var den med på en singelsamling og et live-album på 80-tallet, og også livealbumet Paris fra 1992, men ikke på livealbumet Show som kom ut samme år, med nyere sanger i en tid The Cure gjorde det godt på hitlistene. Og siden har den heller ikke vært med på noen samlinger av de beste sangene. Det er jo ikke så vanskelig å forstå med tanke på den suksessen The Cure fikk fra midten av 80-tallet og frem til midten av 90-tallet, med en serie sanger med relativt høye listeplasseringer, som nye fans fikk som lydspor til sin ungdomstid. Charlotte Sometimes ble derfor ganske bortgjemt, men fortjener å bli tatt frem fra glemselen av og til.

torsdag 15. august 2019

Fortsatt vekst i bruk av sosiale medier

Er det slik av bruken av sosiale medier har stagnert, eller kanskje til og med faller, fordi tilliten til at Facebook og de andre plattformene er svekket? Eller rett og slett fordi flere begynner å gå lei?

Er fersk undersøkelse fra eMarketer viser at det slett ikke ser ut til å være tilfelle. Nå er riktignok tallene fra USA, og det kan jo hende utviklingen i enkelte andre land er annerledes. Men i USA er det i hvert fall slik at både antall brukere av sosiale medier og tiden hver enkelt bruker på sosiale medier daglig forsetter å stige selv om nivået allerede var svært høyt.

The Economist har en artikkel om disse trendene, og skriver i artikkelen "America’s social-media addiction is getting worse" dette om utviklingen i antall brukere:

"Mr Hawley’s proposal may not go down well with his constituents. A survey in January and February 2019 from the Pew Research Centre, a think-tank, found that 69% of American adults use Facebook; of these users, more than half visit the site “several times a day”. YouTube is even more popular, with 73% of adults saying they watch videos on the platform. For those aged 18 to 24, the figure is 90%"

Den økende tidsbruken og flere forskningsfunn som påviser en sammenheng mellom svært høy bruk av sosiale medier og ensomhet, angst og depresjoner, gjør også at noen politikere krever tiltak for å begrense nettgruken. En svært reguleringsivrig amerikansk politiker har fremmet et lovforslag der han ønsker å begrense tidsbruken i sosiale medier og også fjerne funksjonalitet som forslagsstilleren mener gjør sosiale medier mer avhengighetsskapende. Sjansen for at det blir vedtatt er neppe særlig stor.

tirsdag 13. august 2019

Dette er Norge 2019

Her på bloggen er jeg noe over gjennomsnittet opptatt av statistikk om ulike fenomener og trender, både i Norge og i utlandet. Og ganske ofte dukker jeg ned i Statistisk Sentralbyrås nyhetssaker, tabeller og statistikkbank for å synliggjøre ulike størrelsesforhold og utviklingstrekk. Det er spennende saker.

Men for de som ikke har tid eller lyst til å ta slike dypdykk finnes det en litt enklere måte å finne veldig gode statistiske fremstillinger av landet vi bor i. Den helter "Dette er Norge 2019", innholder grafer, tabeller og forklaringer, og har nettopp kommet i ny utgave. Det er en PDF-versjon her som kan lastes ned, men den kan også bestilles gratis i papirutgave på SSBs nettside.

Det begynner med fremstillinger av befolkningsutviklingen, inkludert alderssammensetning, innvandring, fruktbarhet, ekteskap, skilsmisser, levealder og dødsårsaker. Så kommer det en del statistikk om utdanning, arbeid og likestilling. Deretter følger oversikter over inntekt, formue og ulikhet, og hvordan forbruket har endret seg gjennom noen tiår, både når det gjelder hvor stor andel av inntekten vi bruker på mat, bolig og transport, men også hvordan preferansene når det gjelder mat og drikke har forandret seg.

En bra ting med denne boken er at det ikke først og fremst handler om kortsiktige svingninger fra et kvartal til et annet, men om lange tidsserier, gjerne flere tiår. Det gjelder også grafene og tabellene over flere sider om boliger og fritidsboliger. Deretter følger det oversikter over helse og sosial trygghet i Norge, tall for bruken av ulike kulturtilbud og oversikt over medieutviklingen, ved særlig vekt på bruken av medier fra omkring 1995 og frem til i dag, en periode med enorme endringer. Så kan vi lese om transport, reiser og trafikksikkerhet, oversikter over kriminalitetsutviklingen i Norge og om oppslutningen ved valg i Norge, også sammenlignet med andre land.

Da er det et par viktige temaer som gjenstår i fremstillingen av hvordan Norge ser ut. Det gjelder for det første verdiskaping og næringsliv. Hvordan BNP-vekst, eksport, import og handelsbalanse har utviklet seg, hvordan næringsstrukturen har vært i kraftig endring og hvilke næringer som har flest nyetableringer og nedleggelser. Det er også interessante fremstillinger av utviklingen innenfor både primærnæringene, industrien og tjenestesektoren. Og så avsluttes det hele med noen oversikter over natur og miljø, inkludert energibruk og avfall.

En slik oversiktsbok kan naturligvis ikke dekke alt som er viktig og spennende, så jeg vil forsette mine dypdykk i ulike statistikker, men som en overordnet oversikt over utviklingstrekk på mange viktige samfunnsområder, er dette en helt utmerket fremstilling.

mandag 12. august 2019

Likeverdsreformen

Dagens viktigste politiske nyhet, presentert av de fire regjeringspartienes partiledere sammen, er at regjeringen skal jobbe med en ny likeverdsreform. Den kan man lese mer om i nyhetssaken på regjeringens nettsider i dag, med overskriften "Ny reform for barn og familier med behov for sammensatte tjenester".

Hva er så innholdet i en slik likeverdsreform? Mye viktige er allerede igangsatt. Det jobbes videre med BPA som likestillingsverktøy. Neste år kommer det en stortingsmelding om menneskerettigheter for utviklingshemmede. Det jobbes med å utrede lovendringer for å få en bedre koordinering av tjenestene. Og det kommer en pårørendestrategien der målet er å fremme god helse og tilbud for pårørende i krevende omsorgssituasjoner.

Samtidig er det et behov for å skape bedre sammenheng mellom ulike behov og tjenester for barn og familier med behov for sammensatte tjenester, slik at disse tingene som er igangsatt ikke bare blir enkeltinitiativer, men bidrar til en best mulig helhet for de det gjelder. Derfor har partilederne sagt i dag at regjeringen skal legge til rette for en åpen og inkluderende prosess der resultater presenteres fortløpende, men der en samlet sak legges frem for Stortinget i 2021. Arbeidet skal konsentrere seg om fire områder der vi trenger med sammenhengende og helhetlige løsninger:

Det må for det første være bedre samhandling mellom offentlige etater. For brukere og pårørende må det bli arbeidskrevende å forholde seg til hjelpeapparatet. Regjeringen vil innføre en koordinatorgaranti som skal bistå med individuell plan og sikre tilgang til hjelpetilbudet.

For det andre må ikke hjelpen man mottar umyndiggjøre den enkelte. Tjenestene må tilpasses individuelle behov. Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om utviklingshemmedes menneskerettigheter i 2020, og definere BPA som et likestillingsverktøy.

For det tredje må vi legge til rette for at alle skal ha en meningsfylt hverdag og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, jobb og skole. Det krever godt samarbeid mellom det offentlige, frivilligheten, arbeidslivet og ideelle. Regjeringen jobber for å inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet og vil tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). 

Og for det gjerne må inkluderingen av familie og pårørende bli bedre. Pårørende skal få støtte, veiledning og avlastning ved behov og pårørende skal ha mulighet for reell innflytelse på tjenestetilbudet. Regjeringen vil legge frem en egen pårørendestrategi, og utrede en ordning med husvikar ved kortvarig sykdom hos pårørende til barn med store omsorgsbehov.

søndag 11. august 2019

Lana Del Rey: Looking For America

Den andre sangen Lana Del Rey har sluppet på YouTube denne helge, og som heller ikke er på det nye albumet som kommer øyeblikkelig, er sangen "Looking for America". Sangen er dessverre svært dagsaktuell og er skrevet som en reaksjon på alle skyteepisodene den siste tiden. Musikkavisen Pitchfork skriver dette om sangen, og hvor inntektene fra salget går:

"The same day she previewed her version of Donovan’s song, Lana also shared a new song called “Looking for America.” The track was written and recorded in response to the recent series of shootings in the U.S. That song has also been officially released. Have a listen below. All proceeds from the song will benefit the Gilroy Garlic Festival Victims Relief Fund, the El Paso Community Relief Fundand the Dayton Foundation."Med dette refrenget:

"I'm still looking for my own version of America 
One without the gun, where the flag can freely fly 
No bombs in the sky, only fireworks when you and I collide 
It's just a dream I had in mind"

lørdag 10. august 2019

Lana Del Rey: Season Of The Witch

Selv om Lana Del Rey har et nytt album rett rundt hjørnet, har hun likevel valgt å gi ut ny musikk som ikke er på albumet. Ikke bare en sang, men hele to nye sanger, har dukket opp på YouTube. Den ene er et stykke filmmusikk til skrekkfilmen "Scary Stories To Tell In The Dark", som ble sluppet på kino i USA denne i helgen.  Sangen er en coverversjon av en sang den skotske sangeren Donovan ga ut i 1966:

fredag 9. august 2019

Britisk økonomi falt i andre kvartal

Kombinasjonen av brexit og opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina virker svært uheldig på britisk økonomi. For første gang siden fjerde kvartal 2012, for seks og et halvt år siden, faller britisk BNP i andre kvartal 2019.

Nå er det gjerne litt svingninger fra kvartal til kvartal, og det må to kvartaler med nedgang til for å kalle det en økonomisk resesjon, men bra er det uansett ikke. Og pessimisme skaper ofte mer pessimisme. BBC skriver dette på sine nettsider om dagens økonomitall:

"The surprise decline came after Brexit stockpiles were unwound and the car industry implemented shutdowns. The pound slipped when the data was released, raising fears of a recession. Rob Kent-Smith, head of GDP at the ONS, said manufacturing output fell and the construction sector weakened. A recession occurs when the economy contracts in two consecutive quarters. This is the first contraction since the fourth quarter of 2012. Economists had not been forecasting a contraction in the economy in the second quarter, but had expected it to stagnate, with the consensus forecast for 0% growth."

torsdag 8. august 2019

50 tiltak for at 5000 flere skal fullføre videregående skole

Onsdag gjennomførte Høyre sin sentrale valgkampkonferanse for stortingsgruppe, sentralstyre og regjeringsapparat. Det er en viktig møteplass internt for å snakke om hovedbudskap og argumenter, og om at vi også denne gangen må være mest opptatt av å snakke om egen politikk, ikke andres.

En slik samling er også en god anledning til å presentere noen av Høyres viktigste saker nasjonalt, som er viktige for lokalpolitikernes mulighet til å skape bedre tjenester for innbyggerne i sine kommuner og fylker. Og denne gangen, som mange ganger før, var det skolepolitikken som ble løftet frem som noe av det viktigste vi må jobbe med fremover.

Mye går bedre i norsk skole nå enn for noen år siden. Det blir satset på tidlig innsats i barneskolen, mange flere lærere tar videreutdanning, yrkesfagene er styrket, lærlingetilskuddet er økt og fraværet i videregående skole er gått ned. Både internasjonale og nasjonale målinger viser at resultatene er bedre. Men vi må bli enda bedre. Det er fortsatt slik at frafallet er for høyt. Det er ikke bra nok når vi fortsatt risikerer at 3 av 4 som begynner i videregående skole ikke fullfører, dersom vi ikke klarer å løfte gjennomføringsgraden fra dagens nivå.

Derfor lanserte Erna og Jan Tore 50 tiltak for at 5000 flere elever skal fullføre videregående skole hvert år.  Det handler både om tiltak i barne- og ungdomsskolen for å sørge for at de som begynner i videregående skole har et bedre grunnlag, det handler å bedre læringsmiljøet på skolen og bekjempe mobbing, det handler om videre satsing på videreutdanning for lærere, vi har i gang med å gjennomføre en ny struktur for yrkesfagene for å gjøre dem enda mer arbeidslivsrelevante og det handler om å plassere et mye tydeligere ansvar hos de nye fylkene for oppfølging av de elevene som slutter eller ikke får læreplass.

Tiltakene i sin helhet, alle 50, er omtalt i lenken som er nederst i denne nettsaken og heter 50 steg for at flere skal fullføre og bestå videregående. 

tirsdag 6. august 2019

London Metal Exchange

Noen som husker den gang handel på børs skjedde gjennom muntlige utrop, eller signaler, på selve handelsgulvet i børsbygningen, og ikke elektronisk? Det finnes faktisk en børs i Europa der det fortsatt foregår på gamlemåter, der meglerne sitter i ring og gir muntlig beskjed om hva de vil kjøpe eller selve. Det er på London Metal Exchange, der det fortsatt er en "open outcry venue", slik denne videoen viser:


De har riktignok forbudt "daytime drinking", men de holder på en konservativ kleskode og det er et strengt regulert handelssystem der det handles i et metall av gangen, for å sikre åpenhet, oversikt og likviditet. Børsen i dagens form, som en ren metallbørs, åpent i 1877, i en tid der en båtlast med kobber fra Chile kunne bruke tre uker til England, og eierne hadde behov for å låse inn en pris for å ikke risikere kursfall underveis. Hovedprinsippene rundt den åpne handelen er beholdt.

Det foregår selvfølgelig en diskusjon om ikke dette systemet er modent for å skiftes ut, men det er faktisk noen fordeler ved dette åpne og gjennomsiktige handelssystemet også, som The Economist beskriver i en artikkel om "The LME is Europe’s only surviving “open outcry” venue". Artikkelen avsluttes med at:

"Some things have changed: daytime drinking is now banned. But the lmeis still the place to find liquidity of the right sort. Trading could scarcely be more transparent (once you can speak the argot). Prices are trusted worldwide. Traders can feint, but must play fair. Tomorrow they will be face-to-face with the same people. You can’t help wishing that all financial markets were like this."

mandag 5. august 2019

Michael Lewis: The Fifth Risk

Michael Lewis har skrevet den kanskje mest interessante boken så langt om Trump-administrasjonen, og om overgangen fra Obama til Trump. Det er en annerledes bok fordi beretningen om "livet på innsiden" ikke først og fremst handler om personene og konfliktene på innsiden av den innerste kretsen i Det hvite hus, slik for eksempel Michael Wolff hadde som tema i "Fire and Fury", men om hva overgangen har betydd for utøvelsen av noen utvalgte myndighetsoppgaver.

I stedet for å beskrive det politiske spillet i Washington er det selve utøvelsen av viktige samfunnsfunksjoner som er tema. Lewis har gjort et dypdykk i noen utvalgte statlige forvaltningsorganer og som har særlig sentrale roller med ansvar for liv, helse og sikkerhet på viktige områder. Han beskriver hva virksomhetene faktisk gjør, noe som ikke alltid er helt åpenbart i et komplisert samspill mellom forvaltningsnivåer og sektorer, hvordan Trump-administrasjonen gikk frem i månedene etter valget da det var klart at de skulle ta over, og hva som skjedde da de tok over.

I USA er det slik at et politisk skifte etter et valg ikke bare innebærer at noen få politikere i toppen av departementene skiftes ut, mens embetsverkene der og statsforvaltningen ellers består som før, men med nye politiske sjefer. De bytter ut flere nivåer med administrative ledere i departementene og også den øverste ledelsen i underliggende etater. Grenseoppgangen mellom fag og politikk er helt annerledes enn i Norge. Det betyr at veldig mye endres på kort tid og at selve overgangsperioden er svært krevende, der den avtroppende ledelsen må prøve å forberede de innkommende på hvordan oppgaver og utfordringer ser ut.

Michael Lewis tilnærming til å skrive om kompliserte temaer i andre bøker, enten det handler om finanskrise, robotisert aksjehandel eller baseball,  har vært å formidle hva det handler om gjennom å fortelle om spesielt begavede og gjerne litt eksentriske personer som brenner for noe, som gjør noe utenom det vanlige, og ofte går motstrøms. Disse eksentrikerne med idéer som ikke passer er heltene i fortellingen. I denne boken er heltene føderale byråkrater. Ledere med ekstraordinært store og viktige ansvarsområder i samfunnet. Og fortellingen konsentrerer seg virksomheter under tre slike departementsområder: Department of Energy, Department of Agriculture og Department of Commerce, 

Akkurat det utvalget krever en liten forklaring, for i alle tre tilfeller er det slik det inne i disse departementsområdene er noen ansvarsoppgaver og oppgaver som ikke er helt åpenbare ut fra navnene, men som er sentrale for helse, sikkerhet og beredskap. I energidepartementet er et av de største ansvarsområdene  ansvaret for håndtering av kjernefysisk avfall, både fra sivil og militær sektor. I landbruksdepartementet har de ansvar for matvaresikkerheten. Og i Department of Commerce har de ikke bare ansvar for handelspolitikk, men også ansvar for meteorologiske tjenester, blant annet værvarsling, inkludert varsling av flom, orkaner og tornadoer - og klimaovervåkning.

Budskapet i Michael Lewis anekdotiske, men svært leseverdig fortelling om hva som egentlig skjedde ute i disse etatene, er at Trumps folk ikke dukket opp. Og når de dukket opp var de både uforberedte og uinteresserte i det faglige arbeidet virksomhetene driver med. Nå er det jo ikke slik at dette skaper noen samfunnskrise på kort sikt, men Michael Lewis budskap som gjennomsyrer hele boken er at de langsiktige konsekvensene av å være uinteressert i og underinvestere i ledelse, fagkompetanse og datainnsamling på slike områder kan bli veldig store fordi fagkompetansen forvitrer og kunnskapsgrunnlaget svekkes når interessen for datainnsamling og forskning ikke er der.

Har man sans for en velskrevet og pedagogisk fortelling om sammenhengen mellom politiske beslutninger (eller ikke-beslutninger) sentralt og konsekvensene ute i den praktiske virkeligheten, er dette bok som kan anbefales på det sterkeste. Skulle man også ha et litt nerdete forhold til forvaltningens virkemåte og væremåte passer den spesielt godt.

lørdag 3. august 2019

Hjemmebanene med kortest avstand

Hvilke klubber har kortest avstand mellom fotballbanene sine? Her holder det ikke med en treningsbane ved siden av stadion, eller et stort anlegg med mange baner, som på Ekeberg. Det er snakk om kortest avstand mellom to ulike klubber der begge er i ligasystemet, men ikke nødvendigvis i øverste divisjon. I denne videoen har de funnet de syv tetteste banene. Og det er snakk om veldig nært naboskap:

fredag 2. august 2019

Ny albumtrailer fra Lana Del Rey

Et nytt album fra Lana Del Rey har vært rett rundt hjørnet en stund, men nå har hun selv meldt at det kommer 30. august. Det er jo strålende nyheter. Og i den forbindelse har hun også sluppet en albumtrailer på You Tube med noen flere smakebiter fra albumet enn de fire sangene som allerede har vært gitt ut som "fan tracks" på YouTube.Nå vil sikkert ganske mange lure på hvem denne Norman Fucking Rockwell er som har fått et helt album oppkalt etter seg. Og svaret er at albumet er hyllest til maleren og illustratøren Norman Rockwell, som hadde en sentral plass i amerikansk populærkultur i flere tiår. Han kan man lese mer om her på Wikipedia.