mandag 18. januar 2021

Langtidsvirkninger av covid-19

I omkring et år har covid-19 hatt en helt enorm oppmerksomhet i hvert eneste land verden over. Likevel er det mye vi fortsatt ikke vet. For eksempel vet vi foreløpig ganske lite om hvor mange som får alvorlige langtidseffekter av sykdommen.

The Economist skriver i artikkelen "In serious cases, covid-19 symptoms can linger for a long time" om noen urovekkende funn som er gjort i Wuhan i Kina blant 1733 pasienter som var så syke at de ble innlagt på sykehus. The Economist skriver:

"Recent research, published in the Lancet, a medical journal, offers more insight into how long those severely afflicted with covid-19 suffer. The study followed 1,733 patients hospitalised in Wuhan between January and March 2020. It found that, six months on, 76% were still experiencing at least one symptom. Fatigue and muscle weakness were the most common (63%), followed by sleep disturbances (25%), hair loss (10%) and problems with the sense of smell (10%). Problems with anxiety and depression were also reported. Those most unwell during their time in hospital also exhibited signs of impaired lung function; chest imaging detected abnormalities, which could indicate organ damage. Old age increases vulnerability to covid-19. But the median age of people in the study was 57, meaning that half were working-age adults."

Det vil komme langt mer kunnksap om de helsemessige effektene av covid-19 i tiden som kommer, etter hvert som dataene kommer frem og blir forsket på.

lørdag 16. januar 2021

Bortgjemte musikalske perler (121)

 Dagens bidrag i denne spalten er en coverversjon Nine Inch Nails har gjort av David Bowies hitlåt "Fashion", av noen utropt til sangen som startet "new romantics"-bevegelsen i musikken. Nå er det et stykke derfra til Nine Inch Nails, men det blir jo ikke mindre interessant av den grunn:

fredag 15. januar 2021

Miley Cyrus: Gimme More

Det er helg, og da passer det godt med en ny coverlåt med Miley Cyrus. Denne gangen er det en ganske fersk coverversjon av Britney Spears singel "Gimme More" fra 2007 hun prøver seg på. For Britney Spears ble dette den høyeste listeplasseringen siden "Baby One More Time" i 1998.


Så kan man jo lure på om en medvirkende årsak til at Miley Cyrus plukket frem akkurat denne sangen er at at musikkvideoen som fulgte med ble ganske hardt kritisert fordi Britney Spears fremstilte en stripper, men uten noen klar fortelling eller budskap i videoen. Kanskje ikke helt ulikt det Miley Cyrus har opplevd med blant annet "Wrecking Ball" i sin mest løsslupne periode.

torsdag 14. januar 2021

Økonomien litt ned igjen i november

 2020 var et turbulent år, også i økonomien. Etter den brå nedturen i mars gikk det litt oppover igjen utover våren og sommeren. Men økende smittetall i november gjorde at det igjen ble strammet inn, noe som også gjorde at økonomien falt litt igjen. SSBs siste BNP tall for november 2020 bekrefter dette: 

"BNP Fastlands-Norge falt 0,9 prosent i november, justert for normale sesongsvingninger. Nedgangen følger etter seks måneder med oppgang etter det brå fallet i vår. Aktiviteten i fastlandsøkonomien var dermed 2,4 prosent lavere i november enn i februar."

De næringene som har falt mest ned igjen er de man skulle forvente: overnatting, servering, kultur og innenlandstrasport. Mens varehandel har fått et betydelig oppsving i november, kanskje hjulpet av at at julehandelen begynte tidlig. SSB skriver:

"Som følge av blant annet strengere smittevernstiltak falt aktiviteten i tjenestenæringene 0,7 prosent i november. Servering- og overnattingsvirksomhet hadde den sterkeste nedgangen, og trakk den samlede veksten ned i november. Det samme gjorde innenlands passasjertransport og kulturell tjenesteyting. Varehandelen har hatt en oppgang i aktiviteten siden april og nivået i november var i overkant av 4 prosent over nivået i februar. Anbefalinger om å starte julehandelen tidlig bidro til økt aktivitet i næringen også i november. Dette førte til at varehandelen var blant næringene med vedvarende vekst, og trakk den samlede veksten opp i november."

onsdag 13. januar 2021

Vår nye digitale hverdag

Norge var blant de mest digitale landene i verden fra før, men koronatiden har ført til digitalisering i et tempo vi aldri tidligere har sett. Det har skjedd fordi det har vært nødvendig når andre alternativer ikke har vært mulig å bruke. Og der har vært særlig merkbart der det har vært en del skepsis til utstrakt bruk av digitale arbeidsformer, som i skolen og i helsesektoren.

Fordi koronasituasjonen har vært så spesiell har det vært stor enighet om at det både har vært nødvendig, og ganske vellykket. Men hvordan var det mulig å få det til? Hvor mye mer digitale har vi blitt? Hvordan fikk offentlige virksomheter på plass de nye digitale tjenestene så raskt? Og når koronaen etter hvert slipper taket, og vi skal tilbake til et mer normalt liv: Hva skal vi ta vare på at den nye digitale hverdagen?

Dette er temaene i et nytt hefte om "Vår nye digitale kvardag" fra KMD som både dokumenterer hva som har skjedd og trekker fram noen ulike eksempler på digitale suksesser som har kommet under koronapandemien. 

Men for at dette ikke bare skal være vår versjon av det vi mener har skjedd, men også deler erfaringene fra en del av de som har vært midt oppe i brådigitaliseringen, har vi også gjennomført et nettmøte der Erna og Linda møtte noen som var med å dele og diskutere erfaringer, slik at vi kan lære av og bruke erfaringene når vi skal skape enklere og bedre tjenester fremover. Her er KMDs nyhetssak om dagens nettmøte, med lenke både til opptak av møtet og til heftet om vår nye digitale hverdag.

tirsdag 12. januar 2021

Slik blir Fornebubanen - under bakken

Den offisielle oppstarten av byggearbeidene på Fornebubanen skjedde rett før jul, og vi som bor i området der de nye t-banestasjonene kommer opplever at rivearbeidene og gravingen er i gang for fullt. Det er enorme mengder masse som nå skal sprenges og flyttes vekk.  Og det skal vare lenge, helt frem til 2027, så det kan bli en interessant tid å være nabo til Norges største byggegrop ved den nye endestasjonen.

Men resultatet kommer til å bli veldig bra. Fornebubaneprosjektet har laget noen videoer som er tilgjengelige på YouTube som viser ulike deler av prosjektet. En av dem viser det nye tunnelsystemet og stasjonsområdene under bakken. Mens mye av t-banen utenfor sentrum ellers i Oslo-området er over bakken, skal hele Fornebubanen være i tunnel. Denne videoen viser hvor og hvordan det som er under bakken skal bli:

mandag 11. januar 2021

USAs demografi blir mer europeisk

Den rike delen av verden har en utfordrende demografi, med stadig lavere fødselstall og en stadig eldre befolkning. Ikke bare har befolkningsveksten bremset, i mange land er det nå befolkningsnedgang. Innvandring har bidratt til å dempe denne effekten noe, men ikke så veldig mye.

USA har vært det store unntaket fra dette, med høyere innvandring, høyere fødselstall og også høyere innenlandsk mobilitet. Folk flytter oftere og lengre i USA på jakt etter en ny jobb eller et nytt liv. Det har vært en viktig forklaring på en innovasjons- og omstillingsevne som har skilt seg ut fra resten av den rike verden.

Men nå kan dette være i ferd med å endre seg. USA kan være i ferd med å bli mer likt Europa. Det er i hvert fall analysen The Economist gjør i artikkelen "America’s demography is looking European". En kombinasjon av pandemi og politikk er i ferd med å gjøre slutt på de amerikanske særtrekkene. 

"Now the exception is waning. Several big states have lost their demographic oomph. In mid-December the US Census published new population estimates (to be used for comparison when official census data are released in 2021). For those keen on growth, they offer mostly grim reading. California’s population has stalled and may, for the first time, be declining. Illinois, which has shed over 250,000 residents in a decade, has shrunk for seven successive years. In the year to July, thus counting in little pandemic effect, New York endured more shrinkage than any state: it lost 126,000, or 0.65%, of its people. Some states, mostly in the South, are growing fast, but not enough to lift the national rate. Overall, America’s population is barely inching up by historical standards. In the year to July it grew by 0.35% (or 1.2m) to 329m. No year since 1900 has seen such a miserly gain, though the year to next July could be slower still.

Og ikke bare bremser befolkningsveksten opp, også den interne flyttingen har falt kraftig de siste årene. Den årlige flytteraten er nå nede i omkring 9 prosent, mens den var dobbelt så høy på 1980-tallet. Hva er så årsaken til dette? En viktig grunn er at det i vår del av verden ikke pleier å være slik at folk flytter på grunn av fattigdom og nød, men for å få en mer spennende og gjerne bedre betalt jobb. Man flytter til byer og i vekst og arbeidsmarkedsregioner i vekst, og de har det vært mange av i USA. Knappet på arbeidskraft i industrien og voksende tjenestenæringer har drevet endringene. Slik er det i mindre grad nå. The Economist skriver:

"Kyle Mangum of the Federal Reserve in Philadelphia published a paper early in 2020 analysing why people move less frequently than their parents did, saying many factors—especially the absence of new, fast-growing cities and more similarity between various labour markets—mean that “this nation of pioneers has parked its wagons”. He also notes how technology, such as air-conditioning, previously did much to open up territory for settlement. More recent technology, notably the internet, may instead have made it less necessary to move to find work."

lørdag 9. januar 2021

Devil Comes Back to Georgia

Det finnes også en slags del 2 av "The Devil Went Down to Georgia". Den kom i 1983, heter "The Devil Went Back to Georgia" og var med på et album gitt ut av Mark O'Connor, fiolinisten i Charlie Daniels Band. Her har han fått med seg blant annet Charlie Daniels og selveste Johnny Cash som fortellerstemmen:

fredag 8. januar 2021

The Devil Went Down to Georgia

Georgia har vært i verdensnyhetene de siste ukene og da gjelder det å også hente fram noen gode sanger om Georgia som kan siteres og brukes. "Georgia on my Mind" er allerede nevnt her på bloggen. men like bra er naturligvis "The Devil Went Down to Georgia" med The Charlie Daniels Band fra 1979. Den handler om djevelen som ligger på etterskudd når det gjelder å erobre nye nye sjeler og drar på jakt etter sjelen til Johnny. En virkelig country-klassiker:

onsdag 6. januar 2021

En utrolig dag i USA

Det har vært en helt utrolig ettermiddag og kveld i USA, og dessverre ikke på den gode måten. President Trumps oppfordring til opprør mot valgresultatet og det påfølgende angrepet på kongressbygningen mens de folkevalgte var i ferd med å gjennomføre et av demokratiets viktigste funksjoner, en fredelig overføring av makt i tråd med resultatet av et demokratisk valg, har gitt verden TV-bilder vi aldri hadde trodd vi ville se fra USA. 

Samtidig var det også noe positivt som skjedde i kveld. Det ble holdt noen svært gode og prinsipielle innlegg, særlig av republikanske folkevalgte, om hvor avgjørende det er at man ikke lar seg lure til å tro at en protest mot et valgresultat er en "ufarlig markering". Og gikk med det i direkte opposisjon til Donald Trump. Det var, kanskje litt overraskende for mange, Mitch McConnell som holdt innlegget som vil bli husket, og bli sitert fra i lang tid framover. 

Dessverre er det slik i det republikanske partiet nå at et tale som kan finne veien inn i lærebøkene om forskjellen på demokratiske prosesser og tilsidesettelse av demokratiet ikke får unison tilslutning. Nettopp derfor er det så viktig at den ble holdt:

tirsdag 5. januar 2021

Georgia on my Mind

De fleste av USAs delstater har en offisiell "state songs". Noen stater har flere, mens det såvidt jeg vet bare er New Jersey som ikke har noen. Den amerikanske staten Georgias besluttet i 1979 at deres offisielle sang er "Georgia on my Mind". Sangen ble opprinnelig skrevet og innspilt av Hoagy Carmichael i 1930, men den mest kjente versjonen er den Ray Charles spilte inn i 1960 på albumet "The Genius Hits the Road". 

Mye har handlet om Georgia den siste tiden. Først bidro de sterkt til ut utfallet av presidentvalget ble slik det ble, men et veldig knapt flertall for Joe Biden, tre tellinger av stemmer og diverse rettsprosesser og påtrykk for å omstøte velgernes dom. Så er det også Georgia som i valget i dag og opptelling av stemmer i kveld avgjør om det også i Senatet blir et flertatt for det demokratiske partiet, med knappest mulig margin. Det er virkelig "Georgia on my Mind" for mange av oss for tiden". Her er Ray Charles fra 1960:

mandag 4. januar 2021

Koronakrisens geografi (7)

Igjen har det gått to måneder siden jeg sist blogget om den globale smittespredingen og smittefordelingen, og igjen er det slik at ting endrer seg. Omkring 10. november, da jeg skrev om dette sist var noe av det mest slående at USA og Europa hadde hatt en kraftig oppsving i smittetallene etter å ha hatt lavere vekst gjennom sommeren. Land som Spania, UK og Italia var på full fart oppover listen igjen, mens Tyskland og Polen også hadde en svært urovekkende utvikling, land som tidligere i år hadde klart seg bedre.

Hva er det mest slående ved tallene nå i januar 2021? Jeg synes nok at det mest spesielle er den kraftige økningen i antall smittede totalt i verden. I november var det 51 millioner, mens det nå, to måneder senere, har økt til 85 millioner. Antall døde var 1,2 millioner i november og har økt til 1,8 millioner nå. Men både når det gjelder antall smittede og døde er det nok en stor grad av underrapportering i mange land.

Hva så med utviklingen i enkeltland? Her er det som sagt en kraftigere økning stort sett øver alt, men USA utmerker seg i særlig negativ retning. Der far det 10,4 millioner smittede i november, mens det er 21,1 millioner nå, mens India og Brasil har, tross høye tall, hatt en langt mer moderat vekst den siste tiden.  Ellers er det fortsatt slik at Europa generelt fortsatt har en urovekkende høy smittevekst, men den er litt ujevnt fordelt. UK har økt fra 1,2 millioner til 2,7 millioner smittede, og Tyskland har økt fra 700 000 til 1,7 millioner, mens Spania ser ut til å ha en mer positiv utvikling nå, med en økning fra 1,4 millioner til 1,9 millioner.

Jeg synes også det fortsatt kan se ut som kaldere vær virker uheldig på smittespredningen. I de latin-amerikanske landene som hadde så sterk økning i smitten de vi hadde sommer i Europa er det en mye lavere vekst nå når de er i sitt sommerhalvår.