onsdag 15. april 2009

Fem myter om hvorfor bedrifter svikter i en krise

"- When the tide goes out you find out who has been swimming naked", 

Donald Sull er professor ved London Business School og har en blogg i Financial Times der han beskriver hvorfor flere av forklaringene som blir brukt på hvorfor bedrifter går over ende i finanskrisen er feil. Eller i hvert fall alt for enkle. Sull går igjennom det han kaller "Five myths about business failure in a downturn". 

Han har flere gode poenger i forhold til at bransjer som papirmedier, bilindustri og investeringsbanker har hatt en nedtur som har pågått lenge og som skyldes ganske mye annet enn finanskrisen. For eksempel forretningsmodeller som ikke har vært gode nok. Og så tror jeg myte nummer fire er spesielt viktig å huske på:

"Myth 4: Things will return to normal after the downturn. Successive cohorts of executives in the automobile and airline industries, among others, have consoled themselves and appeased their investors with this myth. In many realities, the situation is likely to be worse, and stay worse after the downturn. Consumers and corporations do not stop spending altogether in a recession, but they do seek out value for money. As a result, they are more likely to move away from companies that offer poor value for money and experiment with alternatives (...) Consumers who try alternatives are unlikely to flock back to business models that do not add value after the recession."

Finanskrisen går over, men ting blir ikke som før. Kriser framskynder og forsterker endringer. Derfor er det viktig at krisepakker og næringspolitikk innrettes slik at det bidrar til å bygge kompetanse og legger til rette for et næringsliv som kan komme sterkere ut av krisen enn det gikk inn i krisen.