torsdag 2. april 2009

70 735 helt arbeidsledige i Norge - opp 69 %

Nye ledighetstall for mars fra NAV i dag. Og som ventet er det en kraftig vekst i ledigheten fra i fjor. Nå er i alt 70 735 helt arbeidsledige i Norge. I forhold til mars i fjor er det 28 941 flere helt ledige. Det er en oppgang på hele 69 prosent.

Mest interessant er det å se ledigheten i ulike bransjer. Som en kunne forvente er det byggenæringen som er hardest rammet med en vekst på 171 prosent. Så kommer industrien med en vekst på 107 prosent fra mars i fjor.

Ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag økte med hele 80 prosent (1000 flere ledige), men fra en situasjon med et veldig stramt marked i utgangspunktet, så ledigheten er fortsatt bare 1,2 prosent i denne gruppen. I gruppen akademiske yrker økte ledigheten med 33 prosent fra i fjor og ledigheten blant ledere økte med 59 prosent.

Like interessant er det jo å se hvor mange nye stillinger som lyses ut nå. NAV sier:

"I løpet av mars blei det registrert 25 prosent færre nye ledige stillingar enn i same periode i fjor. Det var nedgang innan alle yrkesgrupper bortsett frå undervisning der det var ein auke på tre prosent. Nedgangen var størst innan ingeniør- og IKT-fag med 49 prosent færre nye ledige stillingar."

Vi må nok regne med at ledigheten vil øke kraftig også i månedene som kommer. Og at det etter hvert er slik at flere deler av næringslivet blir hardere rammet, blant annet de kunnskaps- og teknologibedriftene som leverer forskning, teknologi, design og konsulenttjenester til eksportindustrien. 

Det er derfor veldig viktig at krisetiltakene i fortsettelsen er innrettet mot å bygge innovasjonsevne, forskning og kompetanse. Og at bedriftenes innovasjonsprosjekter får en risikoavlastning gjennom for eksempel bedre skatteinsentiver. Abelias kunnskapspakke fra desember er fortsatt like aktuell som svar på krisen.