torsdag 9. april 2009

Generation Facebook vs. Fortune 500

Jeg oppdaget nylig at Gary Hamel har en blogg som heter "Management 2.0" på nettsidene til Wall Street Journal. 

Gary Hamel er en professor og forfatter som i 1996 skrev en av de mest innflytelsesrike bøkene om business strategi som het "Competing for the Future" sammen med C.K. Prahalad. Der var en bok som tok til orde for at bedrifter skulle finne fram til sine "kjernekompetanser" og overlate alt utenfor kjernen til andre.

Men mye har skjedd siden 90-tallet, ikke minst når det gjelder teknologibruk og utviklingen av flatere strukturer i kunnskapsbedrifter. Dette skrev Hamel om i "The Future of Management" som kom i 2008, der han blant annet diskuterer hvordan noen av verdens mest innovative bedrifter også driver innovasjon når det gjelder ledelse og organisering. En bok som kan anbefales.


"The experience of growing up online will profoundly shape the workplace expectations of “Generation F” – the Facebook Generation. At a minimum, they’ll expect the social environment of work to reflect the social context of the Web, rather than as is currently the case, a mid-20th-century Weberian bureaucracy. 

If your company hopes to attract the most creative and energetic members of Gen F, it will need to understand these Internet-derived expectations, and then reinvent its management practices accordingly. (...) With that in mind, I compiled a list of 12 work-relevant characteristics of online life. These are the post-bureaucratic realities that tomorrow’s employees will use as yardsticks in determining whether your company is “with it” or “past it."

Hamel sier ikke at arbeidsplassen blir lik webben, men han sier at mange av måtene man gjør ting på i sosiale nettverk på internett også vil måtte begynne å påvirke bedrifters arbeidsmåter, organisasjonskulturer og ikke minst forhold deres til verden rundt. Ellers vil de største talentene forsvinne til de virksomhetene som har skjønt det. Hamel bruker kraftige overskrifter som: 

"Leaders serve rather than preside, 
Tasks are chosen, not assigned, 
Groups are self-defining and -organizing, 
Resources get attracted, not allocated, 
Power comes from sharing information, not hoarding it".

Og det er noen punkter til. Mer utfyllende forklaringer på både disse og de øvrige punktene er som sagt å finne på bloggen til Hamel. Verdt å lese. Det er spennende når en av verdens fremste autoriteter på ledelse og strategi konfronterer ledere i både bedrifter og offentlig sektor med denne type utfordringer.