tirsdag 31. mai 2011

Hvem vinner på stengte tyske kjernekraftverk?

Den tyske regjeringen har plutselig bestemt at alle landets 17 kjernereaktorer skal stenges innen 2022. Det betyr at 23 prosent av landets energiforbruk må erstattes med energi fra andre kilder i løpet at 10 år. The Guardian skriver i dag:

"Monday's announcement, prompted by Japan's nuclear disaster,will make Germany the first major industrialised nation to go nuclear-free in decades. It gives the country just over 10 years to find alternative sources for 23% of its energy. The move, hammered out at a mammoth 14-hour overnight sitting at the Bundestag, came amid mass nationwide protests against nuclear power and at a low point for the chancellor's Christian Democratic party (CDU), support for which has crumbled at the ballot box in five regional elections this year."

Denne jakten på nye energikilder skal skje samtidig som EU og Tyskland har tatt på seg ambisiøse klimamålsettinger. Det blir ikke akkurat lettere å nå klimamålene nå som kjernekraften skal fases helt ut, men Tyskland har planer om å klare begge deler og har som mål at elektrisitetsforbruket skal ned med 10 prosent og at andelen fornybar energi skal dobles til 25 prosent

Hvilke energikilder er det som vil være vinnere etter det tyske vedtaket? Mange hevder i dag at det er nødt til å bety en økt satsing på kullkraft, og det kan godt hende dette vil være tilfelle på kort sikt. Men kullkraft er ikke spesielt forenelig med langsiktige tyske miljømål. Derfor mener Financial Times at vinnerne vil være naturgass, vind og sol. Særlig naturgass:

"Natural gas is likely to become the energy source of choice after moves by Germany and some other European nations to turn their backs on nuclear power (...) "We need more gas. After Berlin’s decision, gas will be a driver of growth,” Gunther Oettinger, Europe’s energy commissioner, said on Monday, echoing a sentiment increasingly expressed by energy analysts and executives."

En mer utfyllende kommentar til hva som skjer i Tyskland på dette området og hvordan industrien stiller seg til utfordringen har Financial Times her. Så kan man naturligvis spørre hvorfor det er slik at både naturgass og fornybar energi vil blomstre, kunne man ikke satset alt på fornybar? Svaret er dels at energibehovet er så stort at det vil være behov for begge deler. Men like viktig er det at solceller trenger sol og vindturbiner trenger vind. Derfor må det installeres reservekapasitet som kan ta de dagene solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Her er naturgass det beste alternativet, i følge Financial Times.