mandag 16. mai 2011

Et nytt digitalt gullrush

Er vi i ferd med å få en ny IT-boble, noe som ligner på dot.com-perioden for litt over ti år siden? Spørsmålet stilles i en god lederartikkel i The Economist, og den umiddelbare bakgrunnen for spørsmålet er noen verdivurderinger og noen oppkjøp av teknologibedrifter i det siste til svært høye priser. For eksempel Microsofts kjøp av Skype til 8,5 milliarder dollar. Det er 10 ganger omsetning og rundt 400 ganger fortjenesten i fjor. Men det er også andre eksempler. The Economist skriver:

"Facebook and Twitter are not listed, but secondary-market trades value them at some $76 billion (more than Boeing or Ford) and $7.7 billion respectively. This week LinkedIn, a social network for professionals, said it hopes to be valued at up to $3.3 billion in an initial public offering (IPO). The next day Microsoft announced its purchase of Skype, an internet calling and video service, for a frothy-looking $8.5 billion—ten times its sales last year and 400 times its operating income."

Det er naturligvis vanskelig å vite hva som er rett prising av denne type skalerbare teknologiselskaper, men The Economist har rett i at prisen i noen av eksemplene virker høy. Det  smitter over på andre bedrifter i samme sektor. I en lengre og grundigere artikkel, Another digital gold rush, ser The Economist litt bredere på utviklingen i markedsverdi for teknologibedrifter, blant annet på verdien av børsnoterte kinesiske internettselskaper. De har hatt samme utvikling. Søkemotoren Baidu er for eksempel verdt 50 milliarder USD, mens den sosiale nettverkstjenesten Renren, med 113 millioner brukere er verdt 5,8 milliarder USD.

Er vi så vitne til en ny boble, eller er ting helt annerledes i dag enn under dot.com-boblen? Det er utvilsomt både likheter og forskjeller, og The Economists lederartikkel tar opp begge deler, også flere av de mest interessante forskjellene. Jeg tror det i hvert fall er tre ting som helt eller delvis er forskjellige fra den situasjonen internett og internettselskapene hadde i 2000:

For det første er internett globalt i dag, noe det ikke var i 2000. I dag er det over 2 milliarder nettbrukere, og  fem milliarder mobiltelefoner er i bruk, Det er størst vekst i Asia og Afrika. For det andre var det mye som ikke fantes i 2000 som finnes nå. Ikke var det noe særlig bredbånd, ikke var det smarttelefoner og ikke var det sosiale medier. I dag har de fleste i vår del av verden og stadig flere andre steder tilgang til alt dette. Det gir helt andre muligheter for alle som lager filmer, spill, apps eller tjenester. Det mange snakket om ved årtusenskiftet var enda ikke kommet, i dag er det der.

Og for det tredje, og dette er vel strengt tatt ikke noen forskjell fra ti år siden, så er ikke alltid verdivurderinger basert på omsetning eller fortjeneste rett målestokk ved denne typen oppkjøp. Når et selskap som Google kjøper YouTube eller Microsoft kjøper Skype, er det jo ikke for å drive det videre som før, det er for å få tilgang til noe man mangler i sine egne tjenester. Da vil man bruke teknologien og kompetansen i det oppkjøpte selskapet til å utvikle noe helt nytt eller til å forbedre egne eksisterende tjenester. Hvor stor verdien av det selskapet man kjøper er i en slik situasjon vil være avhengig av hvor stort problem det løser og hvor mye penger løsningen er verdt for kjøperen.