onsdag 4. mai 2011

Kommunevalget i våre 20 største kommuner

Det er kommunevalg til høsten og det er alltid interessant å se på de rikspolitiske trendene og på hvordan det ville gått om det var et stortingsvalg. Men det som skal velges er faktisk noen kommunestyrer i 430 ulike kommuner, viktige organer i forhold til tjenester mange mennesker er avhengige av, som eldreomsorg og skole.

Med 430 ulike kommuner og 19 fylker er det mye å holde orden på når det er valg. Derfor er det, selv for politiske nerder, greit å sortere litt i hva man skal følge med på utover egen hjemkommune. Mye spennende skjer for eksempel i de største kommunene, det er ofte der den rikspolitiske betydningen er størst, og det kan være lurt å konsentrere oppmerksomhet i hvert fall om de største 20 kommunene våre.

Av en befolkning i Norge på 4,9 millioner bor omlag 2,2 millioner i 20 kommuner. En liste over norske kommuner man kan rangere etter folketall og se hvem som i dag styrer kan man finne her på Wikipedia. Og så har valganalytiker og blogger Svein Thore Marthinsen brukt bloggen sin i Aftenposten til å analysere hvem som vil styre de 20 største kommunene i Norge etter valget til høsten. Det ser svært bra ut, hvis man er borgerlig, ikke fullt så bra hvis man er rødgrønn.

I de 10 største kommunene er det solid borgerlig dominans allerede, 8 kommuner er i dag styrt av de borgerlige. Bare Trondheim og Tromsø har ordfører fra Arbeiderpartiet, og begge steder er det fullt tenkbart med et skifte til høsten. Det er ikke så lenge siden både Trondheim og Tromsø hadde populære ordførere fra Høyre, men det er mange stemmer som må bytte side for at den skal skje igjen. De kommunene som er borgerlige styrt i dag virker stort sett svært sikre, det som kan skje er at noen, som Drammen og Sandnes, får et rent H+FrP- flertall. Svein Thore Marthinsen lufter muligheten for at AP kan ta over Fredrikstad.

Går vi videre nedover listen er det i dag litt mindre borgerlig dominans blant de 10 neste kommunene på listen, men også her tyder meningsmålingene på at det kan bli noen maktskifter. Mens 5 av disse 10 kommunene er styrt av AP i dag, holder Martinsen de rødgrønne som favoritter bare i Sarpsborg og Bødø. Samtidig er det slik at de borgerlige med dagens tall på målingene vil beholde makten i kommunene der de allerede er i posisjon. I kommuner som Asker, Sandefjord og Ålesund ligger det an til å bli enda blåere enn før og blåblått flertall..

Nå vet vi jo av erfaring av meningsmålinger på våren kan vise noe helt annet enn det som blir valgresultatet til høsten Man må derfor være litt varsom når man spår et valgutfall med utgangspunkt i dagens tall. Det er mange som ennå ikke har bestemt seg, og rikspolitiske begivenheter i valgkampen kan erfaringsmessig flytte mye velgere på slutten. Men likevel, det skal godt gjøres å være veldig optimistisk på vegne av de rødgrønne nå rundt fire måneder før valget.