torsdag 26. mai 2011

Arena Ny Omsorg lanserer blogg

Arena Ny Omsorg, en innovasjonsarena for omsorgssektoren med mange spennende deltagere, har i dag lansert en ny blogg. Her vil det komme informasjon om prosjektet fortløpende. I tillegg vil dette være et kunnskapsnav som lenker til fakta, utredninger, forskningsrapporter og annen relevant informasjon om innovasjon og teknologi i omsorgssektoren.

I tillegg har vi en ambisjon om å være dagsaktuelle og presentere relevante eksempler og saker, som for eksempel Bærum Kommunes åpning av Fru Paulsens leilighet på Henie Onstads Seniorsenter. Det er laget en flott video om hva dette handler om. Fru Paulsen har også en egen Facebookside.

Det er mange andre gode eksempler på teknologier som kan bidra til økt valgfrihet og verdighet for eldre og til at flere kan klare seg selv hjemme. Og det er flere eksempler på at kommuner har prosjekter som tar sikte på om bruke omsorgsteknologi på en mer systematisk måte. Arena Ny Omsorg vil bruke bloggen til å fortelle mer om ulike erfaringer som er gjort på dette området, men da er det viktig å få innspill og tips om erfaringer og eksempler som er relevante. En annen viktig kanal for diskusjon om dette er den nye Facebooksiden til Arena Ny Omsorg, i hvert fall når den kommer i gang for fullt.

Selv om noenl kommuner er innovative i forhold til tjenestetilbudet sitt og tar i bruk omsorgsteknologi, er hovedbildet at det skjer alt for lite i forhold til omfanget av utfordringen vi står overfor. Teknologiene finnes, men av ulike grunner svikter det når det gjelder innovasjonen. Trude Andresen i KS holdt en glimrende presentasjon på seminaret i anledning åpningen av Fru Paulsens leilighet der hun viste fram en helt ny undersøkelse av hvilke planer norske kommuner har når det gjelder å ta i bruk velferdssteknologi. For å sitere fra Arena Ny Omsorgs blogg:

"KS har nylig laget en undersøkelse av kommunenes bruk av velferdsteknologi. Der fremgår det at cirka 50 prosent av kommunene i Norge ikke engang overveier å inkludere velferdsteknologi i deres fremtidige planer. Det finnes mange forklaringer på dette. En av årsakene er for lav kjennskap til allerede eksisterende velferdsteknologiske løsninger, og manglende økonomi til å teste ut og implementere løsningene som på lang sikt vil gi bedre økonomi og bedre omsorg til fordel for brukere og ansatte."

Samfunnet bruker i dag mye penger på omsorg. Flere eldre betyr at kostnadene vil øke enda mer. Spørsmålet er om vi gjennom innovasjon og smartere teknologibruk kan bruke disse pengene på en bedre måte, en måte som gir et langt bedre tilbud til brukeren samtidig som det skapes mer spennende jobber for de ansatte. Det er disse mulighetene Arena Ny Omsorg skal utvikle og synliggjøre.