lørdag 21. mai 2011

Jon Stewart om DSK og BHL

Selvsagt måtte også Jon Stewart kaste seg over Dominique Strauss-Kahn (DSK)  og hans støttespillere, inkludert stjernefilosof Bernard-Henri Levy (BHL). Og, mystisk nok, Nixons gamle taleskriver Ben Stein, som mener at det bare er kriminelle som står bak seksuell vold, ikke økonomer og ledere av internasjonale ideelle organisasjoner. Stewarts respons er klassisk Jon Stewart: "It turns out the invisible hand of the market is very touchy feely".