søndag 29. mai 2011

The End of Mail

Noen politikere og fagforeninger lever i den villfarelse at postverket slik vi kjenner det i dag kan reddes dersom vi beskytter det mot EU, konkurranse og omstilling. Ja, Arbeiderpartiets landsmøte presterte til og med å gå inn for at Norge skal reservere seg mot EUs tredje postdirektiv. Postens fiende i dette tilfellet er nok ikke EU, men internett. Eller enda mer presist, kundene. Alle oss som bruker internett til å kommunisere med hverandre på andre måter enn før.

Teknologiutviklingen har ført til dramatiske endringer i posttjenestenes rammebetingelser og en jakt på nye virksomhetsmodeller. Alle som er opptatt av denne siden av saken  bør lese artikkelen The US postal service nears collapse i siste nummer av Bloomberg Business Week. Den ligger åpent ute på nettet. Man kan for øvrig også abonnere på Business Week og få  den i postkassen. Jeg tror vel stadig flere gjør som meg og har et iPad-abonnement, slik det også er med en del andre magasiner jeg heller ikke får i postkassen.

Artikkelen handler om US Postal Service, verdens største postverk. De tar seg av 40 prosent av verdens brevpost. Befolkningen i USA øker, det blir derfor flere leveringsadresser, samtidig som brevvolumene raser. Det er dårlig butikk:

"Six days a week it delivers an average of 563 million pieces of mail—40 percent of the entire world's volume. For the price of a 44¢ stamp, you can mail a letter anywhere within the nation's borders. The service will carry it by pack mule to the Havasupai Indian reservation at the bottom of the Grand Canyon. Mailmen on snowmobiles take it to the wilds of Alaska. If your recipient can no longer be found, the USPS will return it at no extra charge. It may be the greatest bargain on earth. It takes an enormous organization to carry out such a mission. The USPS has 571 566 full-time workers, making it the country's second-largest civilian employer after Wal-Mart Stores. It has 31,871 post offices, more than the combined domestic retail outlets of Wal-Mart, Starbucks and McDonald's."

Fordi brevpostvolumene faller i USA, med 20 prosent fra 2006 til 2010, går virksomheten nå med et så stort underskudd at kongressen truer med å ikke gi flere lån. Gjelden er på 100 milliarder kroner. Uten friske penger går posten i USA konkurs snart. Demokratene har alltid fått store valgkampbidrag fra USPS fagforeninger, og har derfor motsatt seg store omstillinger. Men nå er det et nytt flertall i representantenes hus som synes det er finnes mer fornuftige ting å bruke skattepenger på enn tjenester stadig færre bruker. Når brevposten bare utgjør en liten del av totalvolumet driver staten egentlig med en storstilt subsidiering av distribusjon av papirbasert reklame.

Det mest interessante i artikkelen til Business Week er at de har lett etter alternative modeller og peker på nettopp Europa som forbilde. En rekke av Europas gamle postmonopoler har blitt konkurranseutsatt og internasjonalisert, og tjener penger. De har flyttet ut av postkontor og inn i butikker og bensinstasjoner. 

"Many countries closed as many of their brick-and-mortar post offices as possible, moving these services into gas stations and convenience stores, which then take them over—just as the USPS is trying to do now, only far more aggressively. Today, Sweden's Posten runs only 12 percent of its post offices. The rest are in the hands of third parties. Deutsche Post is now a private company and runs just 2 percent of the post offices in Germany. In contrast, the USPS operates all of its post offices."

I tillegg har mange av de europeiske postverkene oppdaget at digitaliseringen er kommet for å bli, og prøver å tilpasse seg gjennom satsing på nye og innovative tjenester tilpasset en digital virkelighet:

"Many used their extra cash to create digital mail products that allow customers to send and receive letters from their computers. Itella, the Finnish postal service, keeps a digital archive of its users' mail for seven years and helps them pay bills online securely. Swiss Post lets customers choose if they want their mail delivered at home in hard copy or scanned and sent to their preferred Internet-connected device. Customers can also tell Swiss Post if they would rather not receive items such as junk mail."

Kontrasten mellom deregulerte europeiske posttjenester og US Postal Service er interessant. De møter akkurat samme utfordring teknologisk, men i EU har man valgt å tilpasse seg den nye virkeligheten. Mitt inntrykk er at Posten Norge i dag ligner mer på sine europeiske kolleger enn på det amerikanske postverket. De går med overskudd og de har tilpasset seg markedet ved å legge ned postkontorer og flytte inn i butikker med lengre åpningstider og bedre tilgjengelighet. Og de satser for tiden på å utvikle Digipost, et spennende produkt som vil utgjøre et godt alternativ til usikker epost, men som foregår digitalt, er sikker og derfor er en tjeneste man kan ta betalt for fra den som sender digitale brev.

Men også i Norge er omstillingsutfordringene formidable i møte med det digitale. Jeg blogget om dette i fjor på denne tiden da Posten Norges årsrapport viste at brevpostmengden sank med hele 15 prosent fra 2008 til 2009. Årets rapport viser et ytterligere fall på 9,4 prosent i 2010. Det er helt enormt fall på kort tid, og er en enda raskere nedgang enn i USA. Kanskje ikke så rart, Norge er et land der bruk av PCer, smarttelefoner og nettbrett er i verdenstoppen. Vi liker å ta i bruk selvbetjeningløsninger på nett der de finnes og er brukervennlige. Og utviklingen av nye tjenester skyter fart akkurat nå, i form av apps til smarttelefoner, sosiale medier, efaktura, lesebrett og iPad. Også stat og kommune begynner å finne gode måter å erstatte fysiske brev i postkassen med bedre løsninger.

Derfor er det helt innlysende at postens fremtid er knyttet til at de får lov til å omstille i takt med teknologiske endringer og i takt med at kundene endrer adferd. Man kan ikke kaste penger etter tjenester ingen bruker lenger eller bruke loven til å hindre omstilling når enda kraftigere omstilling er helt nødvendig. Som sagt tror jeg Posten Norge har gjort mye riktig. Men slik brevpostvolumene utvikler seg ser det ut som det trengs enda raskere endringer. Da kan ikke strategien handle om hvordan man bevarer dagens organisasjon og virksomhetsmodell. Det må handle om hvilke tjenester kundene vil etterspørre i fremtiden.