torsdag 12. mai 2011

Fra Kings Bay til Kongens Bord

Frank Rossavik har skrevet bok om SVs 50-årige historie, en velskrevet og omfattende bok om de personer og begivenheter som har hatt størst betydning. I den forbindelse ble jeg spurt av tidsskriftet Minerva om jeg kunne tenke meg å ta imot et anmeldereksemplar og skrive en litt utvidet anmeldelse av boken, et såkalt bokessay eller det jeg tror noen kaller en metaanmeldelse, som gir anmelderen mulighet til å også reflektere rundt det boken handler om.

Jeg svarte ja, og resultatet ser dere her på Minervas nettsted. Nå har jeg ingen planer om å begynne å kommentere personer, konflikter og dagsaktuelle begivenheter internt  i politiske partier i Norge, og gjør det heller ikke her. Jeg skriver noe om de lange linjene, ikke om personene. Men i og med at jeg har deltatt selv i denne historien og er omtalt noen steder i boken, tenkte jeg det kunne være interessant å prøve å beskrive hva jeg mener er SVs viktigste kjennetegn, eller "personlighetstrekk". Ting som er varige over tid, ja faktisk forbausende stabile, og som forklarer hvorfor ting blir som de blir.

Essayet ligger som sagt på nettstedet til Minerva og kan leses der. Her skal jeg nøye meg med å anbefale Frank Rossaviks bok til alle som er mer enn normalt opptatt av norsk politisk historie. Og naturligvis særlig alle som har eller har hatt et forhold til SV. For mange vil nok 500 sider om begivenheter og personer som bare unntaksvis har preget norsk historie være litt i overkant. Men er man interessert i temaet er dette en bok som gir innsikt. Kildene virker gode, og fortellingene er troverdige og lite spekulative. Otto von Bismarck skal ha sagt at jo mindre man vet om hvordan pølser og politikk blir til, jo bedre sover man om natten. Her får man noen av svarene på hvordan politikk blir til.