onsdag 11. mai 2011

Abelias jubileumskonferanse 15. juni

Abelia blir 10 år i juni i år og i den forbindelse er det stor jubileumskonferanse og feiring 15. juni på Ingierstrand Restaurant. Der har vi aldri vært før, men vi liker å gjøre nye ting i Abelia og dette virker som det perfekte stedet å legge en konferanse i midten av juni. Medlemmer i Abelia, og også alle andre som er opptatt av globalisering, kunnskap og innovasjon, er hjertelig velkomne.

Vi har laget et eget nettsted om konferansen der en kan se programmet, lese om innlederne og ikke minst lese litt om hva vi er opptatt av å bruke dagen til å diskutere. Selv om vi er mer opptatt av å se fremover enn bakover når Abelia fyller 10 år, er det interessant å se på hvordan samfunnet og næringslivet har endret seg de siste 10 årene. Globaliseringen er blitt en del av hverdagen for mange flere. Kunnskapssamfunnet er ikke noe som kommer, det er noe vi lever midt oppe i. Kunnskapsbedriftene har hatt kraftig vekst og samlet sysselsetter de i dag flest i privat sektor, rundt 4-500 000 personer. Abelia har også vokst kraftig i tråd med at denne delen av næringslivet har vokst.

Når vi ser på hva som blir viktigst framover er det to hovedtemaer vi har lyst til å diskutere på konferansen. Det ene har vi kalt Norge som utviklingsland? Det handler om hvordan vi skaper gode rammebetingelser for bedrifter og medarbeidere i Norge, i en verden som endrer seg stadig raskere og der konkurransen om å trekke til seg de beste bedriftene blir hardere. Vi vil høre om Et Kunnskapsbasert Norge og om  Krise, omstilling, vekst, to forskningsprosjekter som ser på hva som trengs for at Norge skal være et attraktivt sted å drive kunnskapsbasert næringsliv. Vi vil også høre fra Teo Hãren hvorfor det er bra å være et  utviklingsland og ikke være ferdigutviklet. Og forskningsminister Tora Aasland vil fortelle hva regjeringen gjør for at Norge skal være bedre rustet kunnskapsmessig.

Det andre hovedtemaet heter Er vi klare for å konkurrere? og handler om bedriftenes interne forutsetninger for å lykkes. Myndighetene kan lage bedre rammebetingelser, men det er virksomhetene selv som må gjøre jobben. Er norske bedrifter klare for mer internasjonalisering og kulturelt mangfold? Hvordan beholder man de unge talentene når disse kan velge og vrake mellom masse spennende jobber? Og hva kjennetegner god ledelse og god bedriftskultur i en kunnskapsvirksomhet som konkurrerer internasjonalt? Noen spennende ledere i Abeliabedrifter som lever midt oppe i disse utfordringene vil dele av sine erfaringer.

Og så blir det naturligvis grillmat, drikke og sosialt samvær utover kvelden, og kanskje noen taler også, slik det pleier å være når det er jubileum. Påmelding skjer her.