torsdag 19. mai 2011

Sammenhengen mellom religion og rikdom

Er det noen sammenheng mellom hvilken religion du tilhører og hvor høy inntekt du har? Jeg tror ikke noen har laget noen slik undersøkelse i Norge, men New York Times skriver om en undersøkelse fra USA som ser på sammenhengen mellom inntekt og religion. Det er Pew Forum on Religion and Public Life som står bak rapporten. En grafisk fremstilling av resultatene er her.

Som en kan se er jødedom og hinduisme øverst på inntektsoversikten, mens pinsevenner, baptister og jehovas vitner er nederst. Det er kanskje noen bakenforliggende forklaringer på disse forskjellene, men det vet ikke jeg så mye om. Interessant er det derimot å teste ut Max Webers gamle teorier om "den protestantiske arbeidsetikken", og se om det er slik at protestanter i gjennomsnitt gjør det bedre økonomisk enn katolikker. I USA er det slett ikke slik i følge New York Times:

"Overall, Protestants, who together are the country’s largest religious group, are poorer than average and poorer than Catholics. That stands in contrast to the long history, made famous by Max Weber, of Protestant nations generally being richer than Catholic nations."

Når en leter etter mulige forklaringer på hva som forklarer hvorfor noen er rikere enn andre er det derimot en forklaring som er langt viktigere enn alle andre i følge New York Times:

"Many factors are behind the discrepancies among religions, but one stands out. The relationship between education and income is so strong that you can almost draw a line through the points on this graph. Social science rarely produces results this clean."

Og dette er vel selve kjernen. Det er ikke geografi, nasjonalitet eller religion som er hovedforklaringen på økonomisk suksess, det er utdanning og kompetanse som er den aller viktigste nøkkelen til å lykkes. Både land, familier og individer som satser på kunnskap vil ha bedre muligheter til å lykkes enn andre.