lørdag 7. mai 2011

The Economist om bin Laden

Selvfølgelig er også The Economist denne uken tettpakket med flere gode analyser om betydningen av bin Ladens død. De har både en lederartikkel, en lengre analyse av al-Qaida, en artikkel om effekten på Obamas oppslutning i USA, en artikkel om Pakistans rolle og en nekrolog. Det er kloke analyser som er verdt å lese, og som viser at betydningen på noen områder er større enn på andre.

Som jeg tidligere har vært inne på her på bloggen så har bin Ladens stjerne vært nedadgående en god stund, spesielt i den arabiske verden der det er demokrati og ikke islamisme som er på offensiven. The Economist skriver i sin lederartikkel at:

"So far the Arab spring has cast violent jihad to the margins. When young Egyptians crowded into Cairo’s Tahrir Square, they wanted rights, not a caliph. Even the Muslim Brothers look as if they will opt for civil society rather than theocracy. Political change in the Arab world will be neither smooth nor immediate. In some places it is sure to go wrong; in others it may yield to hardline Islam. And yet, thanks to the Arab spring, Islam stands its best chance in generations of re-engaging with politics to found institutions in which religious and civil life can coexist. That would be a devastating refutation of Mr bin Laden’s ideology of universal Muslim struggle."

Dette gir naturligvis grunn til en viss optimisme. Problemet er naturligvis at al-Qaida ikke følger noen vanlig politisk logikk når det gjelder hvordan man skaffer seg oppslutning eller hvorfor og hvordan man aksjonerer. Som The Economist er inne på i avslutningen av hovedartikkelen om al-Qaida så medfører bin Ladens død at arbeidet må gå over i en ny fase. En organisasjon som er opptatt av prise sine martyrer vil utnytte bin Ladens død sa langt det lar seg gjøre:

"The most important question, however, concerns the form that global jihad will now take. Al-Qaeda may be in retreat in many ways, but it is far from beaten. It has adapted before, and is still changing. A movement that prizes “martyrdom” will not let the propaganda opportunities of its symbolic leader’s execution be wasted. Indeed, Mr bin Laden’s value as a recruiting sergeant for disaffected young Muslims may be even greater in death than in life."