tirsdag 3. mai 2011

Finale i Albertkonkurransen

 Sist lørdag hadde jeg den store gleden å dele ut premier til deltagere i den årlige Albertkonkurransen, en matematikkkonkurranse for ungdom der det gjelder å ha flest riktige svar på et sett ganske vanskelige oppgaver. Det er Det Norske Veritas i samarbeid med Abelia som står bak konkurransen, og selve finalen og prisutdelingen foregikk hos DNV på Høvik.

Det mest gledelige var at deltagerantallet var fordoblet i forhold til i fjor, i år var det 67 personer som valgte å prioritere matematikken i det flotte lørdagsværet. Forhåpentligvis er det et uttrykk for at interessen for realfag blant ungdom er på vei opp igjen. Søkertallene til høyere utdanning gir også grunn til en viss optimisme, men det er behov for mange flere.

Jeg tror noe av utfordringen er å formidle hvor smart det er for unge mennesker å satse på realfag. Man får både godt betalte og spennende jobber. Matematikk gir muligheter innenfor flere ulike retninger, blant annet kan man satse på informatikk, økonomi, medisin, geologi eller ingeniørfag. Endringene i næringsstruktur, med langt flere kunnskapsintensive tjenestebedrifter, gjør at det er stadig flere spennende bedrifter der ute som etterspør folk med gode matematikkunnskaper. Man kan lese mer om årets Albertkonkurransen i Teknisk Ukeblad.