søndag 31. mai 2015

OECD: Færre eldre og flere yngre er fattige

The Economist om alder  og fattigdom
In en ny murstein av en rapport fra OECD har de sett på hvordan fordelingen av inntekt mellom fattige og rike har utviklet seg fra 1980-tallet og frem til i dag i OECD-landene. Rapporten heter "In It Together: Why Less Inequality Benefits All" og finnes gratis i elektronisk form på OECDs nettsider.

På de 336 sidene analyseres både hvorfor inntektsulikheten har vært økende og hvordan denne ulikhet påvirker den økonomiske veksten i OECD. Det er også oversikter over hvordan de forskjellige landene plasserer seg på listen over graden av ulikhet i inntekt. Norge er sammen med våre naboland og Slovenia, Slovakia og Tsjekkia, de landene som har lavest inntektsforskjeller i OECD.

Et utviklingstrekk som er nevnt spesielt i rapporten og som også The Economist peker på som særlig intressant i forrige ukes nummer er hvordan den relative fattigdommen i ulike aldersgrupper har utviklet seg. Som grafen over viser er det skjedd en kraftig endring siden midten av 80-tallet. Mens det midt på 80 tallet var klart høyest andel fattige over 75 år (dobbelt så høyt som gjennomsnittet) og også aldersgruppen 66-75 år lå over gjennomsnittet, er det midt på 2010 tallet slik at det er blant de yngste det er flest fattige. Høyst andel er det i aldergruppen 18-25 år, men også aldersgruppen under 18 år har passert de aller eldste. I dag er det færrest fattige som er 66-75 år. The Economist skriver:

"In the 1980s the richest 10% of the population of OECD countries earned seven times more than the poorest decile. Today they earn ten times more. The poor are also more likely to be young. Poverty rates are now highest among 18- to 25-year-olds, having dropped drastically among those aged over 65. This shift reflects both the financial support offered by pension systems in the developed world and the disproportionate effect of the recession on young people."