torsdag 14. mai 2015

Asia topper liste over skoleprestasjoner

OECD har offentliggjort en ny rangering av hvor gode resultater ulike lands utdanningssystemer presterer når det gjelder elevenes resultater innenfor matematikk og naturfag . OECDs PISA-undersøkelser er allerede godt kjent, men denne oversikten omfatter mange flere land og tar utgangspunkt i flere internasjonale undersøkelser av utdanningskvalitet enn bare PISA.

BBC omtaler rangeringen slik på sin nyhetsnettside:

"The rankings are based on an amalgamation of international assessments, including the OECD's Pisa tests, the TIMSS tests run by US-based academics and TERCE tests in Latin America, putting developed and developing countries on a single scale. The findings will be formally presented at the World Education Forum in South Korea next week, where the United Nations is to convene a conference on targets for raising global education by 2030. The top five places are all taken by Asian countries - Singapore, Hong Kong, South Korea, Taiwan and Japan."

Det er ganske sterk asiatisk dominans i toppen av listen, men også flere europeiske land hevder seg godt. På plassene fra 6. til 9.-plass finer vi på rekke og rad Finland, Estland, Sveits og Nederland. Canada er beste land i Amerika med en 10. plass. Et annet land som gjør det imponerende godt er Vietnam som har en sterk 12. plass, noe som plasserer dem foran Tyskland og godt foran land som UK (20), Danmark (22) og Frankrike (23).

Hva så med Norge? Vi er, ikke helt uventet med tanke på at dette bygger på blant annet resultater fra PISA og TIMSS, litt nede på listen på en 25. plass av i alt 76 land. USA er på 28. plass, Russland på 34. plass, og Sverige er på en meget skuffende 35. plass. Men heller ikke dette er spesielt overraskende. Sverige hadde et godt utgangspunkt, men har hatt en urovekkende negativ utvikling de siste ti årene årene, noe artikkelen til BBC også trekker frem spesielt når de omtaler land som burde gjøre det bedre:

"It shows once again the poor performance of the United States, slipping behind successful European countries and being overtaken by Vietnam. It also highlights the decline of Sweden, with the OECD warning last week that it had serious problems in its education system."

Som BBC nevner har OECD vært på besøk i Sverige i forrige uke og lagt frem en meget dyster rapport om svak disiplin og lave faglige prestasjoner, og som også anbefaler flere endringer i utdanningssystemet. Her på OECDs nettsider er det omtalt under overskriften "Sweden should urgently reform its school system to improve quality and equity."