tirsdag 19. mai 2015

Fortsatt befolkningsvekst

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har offentliggjort oppdaterte tall for befolkningsutviklingen i Norge til og med første kvartal i år. 1. april var folketallet i Norge 5 176 998, en vekst fra årsskiftet på 11 200 personer. Det betyr at det fortsatt er en solid befolkningsvekst i Norge, men den har avtatt siden toppen og veksten i første kvartel er nå på det laveste nivået siden første kvartal 2007.

SSB har en egen tabell der de bryter folketallet, oppgang og nedgang ned på fylker og kommuner, Norges minste kommune er Utsira og har 206 innbyggere, uendret fra årsskiftet. Derimot kan Oslo, Norges desidert største kommune markere en milepæl. Folketallet vokste med 3057 personer noe som gjorde at Fabian Stang kunne ønske Oslos innbygger nummer 650 000 velkommen i mars. Med dagens veksttakt vil det ta omkring fire år før Oslo passerer 700 000 innbyggere.

I 2014 var det befolkningsvekst i alle fylker, men denne veksten var ganske ujevnt fordelt. Det samme gjelder første kvartal 2015 der den nasjonale veksten var på 11 200 personer, og der Oslos vekst på 3057 var størst. Ser vi på de andre fylkene var det en vekst på 1961 innbyggere i Akershus i første kvartal, 1248 i Hordaland og 1154 i Rogaland, mens det i Oppland var en vekst syv og i Hedmark på to innbyggere. I Telemark, det eneste fylket med nedgang, falt innbyggertallet med 49 (Telemark hadde imidlertid en vekst på 484 innbyggere i 2014)

Hvilke norske kommuner hadde sterkest vekst i befolkningen i første kvartal? Oslo, som både er fylke og kommune er allerede nevnt. Nest sterkest vekst i absolutte tall hadde Bergen med 625 flere innbyggere, Trondheim er på tredje plass med en vekst på 577 og Bærum er på fjerde med en vekst på 544 innbyggere første kvartal. Deretter følger Sandnes (434), Tromsø (306), Kristiansand (261) og Drammen (239), mens Stavanger først kommer på en åttende plass med 200 nye innbyggere.

Nå er dette som nevnt bare et enkelt kvartal, og tallene kan svinge litt opp og ned, men jeg antar at det må være en sammenheng mellom en langt mer krevende situasjon for mange bedrifter, særlig i oljeindustrien, og den noe reduserte veksten vi ser i folketallet.