lørdag 23. mai 2015

Omsorg med teknologi

Det var en bra reportasje i Aftenposten onsdag om hvordan man ved hjelp av ulike teknologiske hjelpemidler kan klare seg lenger i eget hjem når man blir gammel. Det handler om påminnelser om når man skal ta medisiner, om komfyrvakt, om fallsensorer og badevekter som kan varsle noen andre om noe er galt, om nettbrett der du svarer på noen enkle spørsmål om helse og om andre hjelpemidler som skaper mer trygghet i hverdagen.

Det var Oslo kommune og noen av deres eldre innbyggere i St Hanshaugen bydel som viste frem noen ulike velferdsteknologiske løsninger de prøver ut og som for mange oppleves som et langt bedre alternativ enn det å bo på en institusjon. I hvert fall i en periode. En interessant teknologi de nevner at de tester ut i disse prosjektene, og som kan øke trygghetsfølelsen kraftig, er elektroniske nøkler som lar helsepersonell og andre som  skal ha adgang til leilighetene slippe inn, men ikke andre personer.

Byråd for eldre og sosiale tjenester i Oslo, Aud Kvalbein, har noen eksempler på hvordan teknologien gjør at ansatte i sektoren får frigjort tid til å jobbe mer med oppgavene som krever personlig oppfølging når teknologien kan ta seg av andre ting, og sier dette om hjelpemidlene:

"De skal ikke erstatte, de skal supplere. Maskinene kan sørge for at en del rutineoppgaver blir utført presist og korrekt, og samtidig frigjøre menneskelige ressurser til andre oppgaver. Bydel St. Hanshaugen har beregnet at 50 automatiske pilleesker, 150 e-låser og 20 spirometer (som måler lungefunksjon) vil erstatte ca. 180 timer med hjemmetjenester i uken. Det betyr en økonomisk innsparing på 5,6 millioner i året, sier Kvalbein".

En ting er at bruk av velferdsteknologi frigjør penger som i stedet kan brukes på å skape en enda bedre eldreomsorg. Minst like viktig er det at det frigjør kloke hoder og varme hender, som det vil være knapphet på i årene som kommer, når eldre som ønsker å klare selv hjemme får anledning til å gjøre det. Ikke alle eldre er så friske at de kan bo hjemme og veksten i antall eldre i årene som kommer vil kreve mange flere helsefagarbeidere, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Hvor stort dette behovet kan bli frem mot 2060 blogget jeg om her. Når det samtidig er slik at veldig mange eldre gjerne vil klare seg selv og bruke disse velferdsteknologiske hjelpemidlene, så sier det seg selv at dette er viktige satsinger for fremtidens eldreomsorg.