søndag 10. mai 2015

Venstrevridde journalister

Finnes det en yrkesgruppe i Norge som er så lite representativ politisk at oppslutningen om både SV og Miljøpartiet enkeltvis er større enn oppslutningen om Høyre og FrP til sammen?

En gruppe der en meningsmåling viser at Miljøpartiet er nest største parti. og der FrP og Senterpartiet ville blitt helt uten stortingsrepresentanter, mens KrF bare ville hatt et mandat hvis denne yrkesgruppen fikk bestenne Stortingets sammensetning? Ja, denne yrkesgruppens sympatier er så massivt på venstresiden at summen av Rødt, SV, AP og MDG er 75 prosent, mens Høyre, FrP, Venstre og KrF får 25 prosent.

Man skulle vel tro at en yrkesgruppe som er så venstrevridd (eller høyrevridd) ville være vanskelig å finne, og at den, hvis den deltok, var godt plassert ute på en fløy i den alminnelige samfunnsdebatten. Så viser det seg at det er noen av de viktigste tilretteleggerne og bidragsyterne i samfunnsdebatten - journalistene - dette handler om. De som lever av å drive nyhetsdekning og analyse av norsk politikk og i prinsippet skal være objektive og kunnskapsbaserte i alt de gjør.

Det er nettavisen Journalisten.no som videreformidler en helt fersk undersøkelse gjennomført av Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen og presentert på Nordiske Mediedager i uken som gikk.. Nå tror jeg at mange journalister vil heve at deres private politiske sympatier ikke har så stor betydning fordi akkurat de er så profesjonelle og nøytrale når de utfører jobben sin. Det prøver de fleste sikkert å være også, men det er vanskelig å tro at personlige sympatier og antipatier ikke slår igjennom. I et miljø hvor sympatiene i så stor grad ligger til venstre er det naturligvis mye lettere å stille kritiske spørsmål "fra venstre" enn å stille dem "fra høyre" når ny politikk legges frem.

Artikkelen i Journalisten som presenterer tallene er i grunnen et godt eksempel på denne manglende evnen til å se problemet. Han som har skrevet saken nevner ikke med et ord at det blant 628 journalistene som har svart bare er 1 prosent som stemmer på regjeringspartiet Fremskrittspartiet. Han er opptatt av at journalistene "svikter" Høyre, som om dette var en vanlig meningsmåling der velgere "svikter" og "straffer" politiske partier. Man skulle kanskje forvente at det i hvert fall ble stilt et aldri så lite spørsmål ved om det er sunt for tilliten at journalister i Norge er så lite representative.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar