torsdag 21. mai 2015

Litt laber departementskunnskap i DN

"Syv av ti mektige bakspillere i regjeringen er menn", skrev Dagens Næringsliv på onsdag, og illustrerte det med en fin helside med bilder og navn på samtlige statssekretærer og politiske rådgivere i departementene. Det er et viktig tema DN tar opp, god kjønnsbalanse er viktig på alle områder i samfunnet, ikke minst i politiske verv, fordi mangfold gir mer og bredere kompetanse. DN har dessuten truffet med prosentregningen, men den flotte plakaten de har laget med alle bildene er dessverre så full av feil at den i hvert fall ikke bør henges på veggen eller på annen måte benyttes som politisk oversiktskart.

Når selve hovedpoenget i et oppslag er hvilke posisjoner personene som omtales sitter i, bør man forvente at den politiske redaksjonen i en av landets største aviser vet hva departementene heter. Ja, jeg mener vel at dette bør være en del av basiskunnskapen i en politisk redaksjon. Her har det blitt veldig mye rart. For eksempel er Dilek Ayhan blitt statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, mens Lars Jakob Hiim og Amund Drønen Ringdal (statssekretær for fiskeriministeren) er blitt statssekretærer i Næringsdepartementet. Begge deler er feil. Riktig navn på dette departementet er Nærings- og fiskeridepartementet.

Enda mer galt har det gått når politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skulle plasseres. Her har jeg og min gode kollega Jardar Jensen havnet i Kommunal- og regionaldepartementet, Per-Willy Amundsen og Anne Karin Olli har havnet i Kommunaldepartementet, mens Kristin Holm Jensen nok ble mest overrasket i går da hun leste at hun er statssekretær i Fornyingsdepartementet. Ingen av delene er riktig. Og politisk rådgiver Rikke Høistad Sjøberg jobber i følge DN ikke noe departementet i det hele tatt, en skjebne hun for øvrig deler med fem andre politiske rådgivere. De til sammen seks departementsløse kvinnene er dessuten partiløse, i følge DN. Også tre mannlige politiske rådgivere er uten kjent partitilknytning, skal vi tro Dagens Næringsliv.

I følge DN er Vidar Brein Karlsen statssekretær og Andre Kolve politisk rådgiver i Justisdepartementet , mens Hans Røssjorde og Jøran Kallmyr er statssekretærer i det betydelig mer korrekte Justis- og beredskapsdepartementet. Mer overraskende er det at DN tror at statssekretærene Thor Sættem og Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet også har sin arbeidsplass i Justis- og beredskapsdepartementet. En annen som har grunn til å være overrasket er statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet som DN mener jobber i Finansdepartementet.

Av andre interessante feil kan nevnes at DN klarer å bruke to ulike navn på Helse- og omsorgsdepartementet i denne saken og at de ikke vet det riktige navnet på verken Landbruks- og matdepartementet (LMD) eller Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Er så dette særlig viktig for andre enn de som jobber i departementene? Noen stor krise for folk flest er det vel ikke, men det er litt underlig at man på den ene siden bruker forsiden og to helsider inne i avisen på å få frem hvor mektige disse posisjonene er, når man ikke en gang klarer å bruke riktig navn på virksomhetene man skriver om. Når en annen finanspublikasjon snart kommer med sin årlige rangering av de mektigste kvinnene i landet blir det jo interessant å se hvor mange av dem som jobber i de departementene DN ikke er helt sikker på hva heter.

Oppdatering 21.05.2015 kl 22:30: I ettermiddag ble jeg gjort oppmerksom på enda en feil som jeg må innrømme at jeg ikke la merke til. Statssekretær Fredrik Färber er i DN oppført som statssekretær på Statsministerens kontor. Dette var riktig frem til oktober 2014, men siden da har han vært statssekretær for Siv Jensen i Finansdepartementet.