torsdag 28. mai 2015

Kommunereform i Kristiansandsregionen

Oppslag i Fædrelandsvennen
Som jeg skrev om her på bloggen i går er det god fart i kommunereformprosessen veldig mange steder. Utredningsarbeidet er i gang, i mange kommuner har det nå blitt gjennomført innbyggerundersøkelser og de politiske prosessene for å rydde i hva man skal ta stilling til pågår parallelt. Nabopraten er med andre ord i gang.

Et godt eksempel på dette er samarbeidet om kommunereform som heter Knutepunkt Sørlandet, et samarbeid mellom syv kommuner i Kristiansandsregionen, der Lillesand, Birkenes og Iveland er i Aust-Agder fylke og Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen ligger i Vest-Agder.

Et felles formannskapsmøte i Knutepunkt Sørlandet har i dag fått presentert fem forskjellige modeller for en ny kommunestruktur som sendes ut til alle kommunene for videre diskusjon før sommeren. De to mest ytterliggående alternativene er på den ene siden å slå sammen samtlige syv kommuner til en "knutepunktskommune" med et innbyggertall på 146 000, voksende til 180 000 i 2040. Det å samle alle syv ville skape en kommune som er Norges fjerde største, større enn Stavanger. Det andre ytterpunktet er å beholde dagens kommuner akkurat slik de er, med veldig ulik størrelse. Kristiansand er klart størst av de syv og har 94 000 innbyggere. Minst er Iveland med under 1 500 innbyggere.

Mellom disse to ytterpunktene er det laget tre andre alternativer. I det de har kalt modell to er oppskriften å beholde Kristiansand slik et er i dag, men slå sammen de øvrige parvis: Søgne og Songdalen, Venneslag og Iveland, og Lillesand og Birkenes. I denne modellen vil samtlige kommuner rundt Kristiansand ha litt over 15 000 innbyggere, noe bare en av dagens kommuner (Vennesla) har.

Det som omtales som modell tre har gått et skritt lenger og skaper totalt tre kommuner. Her vil en kommune (Kristiansand+Søgne+Songdalen) ha over 100 000 innbyggere, En vil ha 50 000 fordi de akkurat i denne modellen har trukket inn Grimstad (Lillesand, Grimstad og Birkenes) og en (Vennesla og Iveland) har 17 000 som i forrige modell.

Det som kalles modell fire virker litt mer spesiell på meg, men den har sikkert sin gode begrunnelse. Her har de skapt to kommuner, en kystkommune på 117 000 innbyggere bestående av Lillesand, Kristiansand og Søgne, og en innlandskommune på 30 000 innbyggere som består av dagens Lillesand, Songdalen, Iveland og Birkenes.

Det blir spennende å se hvordan diskusjonen går videre og hva holdningen til forslagene er blant innbyggerne i de berørte kommunene. Noen kan ha en ambisjon om at en samlet Kristiansandsregion skal rykke opp og bli landets fjerde største kommune. Da må den passere folketallet i Stavanger og Bærum og virkelig bli et tydelig kraftsentrum. Om dette er den beste modellen vet ikke jeg, og med de modellene som nå er lagt frem vil de folkevalgte kunne diskutere fordeler og ulemper ved flere alternativer. Noe av det viktigste blir å avklare hvordan færre og riktiger administrative grenser kan utnyttes til å skape bedre tjenester for innbyggerne og hvordan en eller flere nye kommuner skal ta en mer aktiv samfunnsutviklerrolle.