lørdag 16. mai 2015

Norge medlem av EIPA igjen

Det er ikke hver dag en norsk innmelding i en EU-organisasjon slås opp som en gladnyhet i trønderske medier, men tidligere i mai skjedde det. Da skrev blant Trønder-Avisa "Knyttet HiNT nærmere EU" og nettstedet til Høgskolen i Nord Trøndelag skrev om "Nasjonal styrking av EU-kunnskap".

Saken handler om at Høyre og Fremskrittspartiet lokalt i Trøndelag har vært pådrivere for at Norge igjen skylle melde seg inn i European Institute of Public Administration (EIPA), en institutt som driver med kurs, seminarer, forskning og kunnskapsspredning om ledelse og forvaltning på europeisk nivå. Når man har vært særlig opptatt av dette i Trøndelag er det fordi høyskolene i Nord Trøndelag og Sør Trøndelag samarbeider tett med EIPA og har hatt studenter på studieopphold ved EIPA i Maastricht som en del av sitt felles Master of Public Administration.

EIPA er et faglig uavhengig institutt,men med en tett tilknytning til EUs institusjoner, både fordi det er tema for det EIPA holder på med, men også fordi EIPA er en stor leverandør av kurs, seminarer, faglige møteplasser og kunnskap til ledere og ansatte i EUs embetsverk.

Av litt uforståelige grunner ble Norge meldt ut av EIPA under den rødgrønne regjeringen, noe som har gjort det både dyrere og vanskeligere for høyskolene i Trøndelag og andre å benytte denne faglige ressursen, Men nå har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, som selv har en interesse i at Norge skal være med for å dra nytte av EIPAs kunnskap og tilbud, besluttet at Norge skal bli medlem igjen fra 2016.