mandag 18. mai 2015

Mindre handelsoverskudd

Vi får stadig nye påminnelser om at det er tøffere tider i norsk økonomi, særlig på grunn av lavere inntekter fra olje og gass. Siste i rekken av slike påminnelser er de endelige tallene for norsk utenrikshandel med varer i 2014 fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser at handelsoverskuddet endte på 343 milliarder kroner, en nedgang på 10,7 prosent fra 2013.

Nå virker kanskje ikke disse tallene så dramatiske, det var tross alt et solid handelsoverskudd også i 2014 og verdien av råoljeekporten falt bare med to prosent. Men det vi må huske på er at oljeprisen var rekordhøy langt inn i 2014 og det først var langt inn i andre halvår det store prisfallet kom. Det var også slik at oljeproduksjonen økte litt i 2014, en situasjon som ikke kommer til å vare.

Svekkelsen av handelsbalansen i 2014 på 10,7 prosent  i forhold til 2013 skyldes at eksporten falt med 0.9 prosent mens importen økte med hele 6,3 prosent. Norsk vareeksport var totalt på rett i underkant av 904 milliarder kroner i 2014. Hvis vi dekomponerer den litt mer ser vi at den i all hovedsak består av tra deler: Råoljeeksport for 278 milliarder kroner, en nedgang på to prosent, Naturgasseksport for 224 milliarder kroner, en nedgang på 10,1 prosent og vareeksport fra fastlandet for 387 milliarder kroner, en økning på 6,1 prosent.

At det er så stor vekst i fastlandseksporten er det mest gledelige i disse tallene. Selv om det ikke kompenserer fullt ut for veksten i importen og nedgangen i olje- og gasseksporten, ville den norske handelsbalansen vært betydelig svakere hadde det ikke vært for at resten av næringslivet eksporterer mer. Det som her omtales som fastlandseksporten er en samlekategori som omfatter veldig mye forskjellig, blant annet sjømat, metaller, maskiner og elektrisitet. I denne tabellen er det en oversikt over de ulike varekategoriene Norge eksporterer. Og i denne tabellen ser vi at de største handelspartnerne for norsk fastlandseksport er Nederland, Sverige, Storbritannia, Tyskland, USA, Danmark og Kina.

Så får vi arbeide for at norsk næringsliv også i fortsettelsen har så gode rammebetingelser at vi får flere ben å stå på og at vekst i andre næringer kan kompensere for fallende inntekter fra olje og gass.