fredag 1. mai 2015

Opp, alle jordens tørste trelle

Når venstresiden i dag feirer 1. mai over hele landet synger de fleste "Internasjonalen" opp til flere ganger i løpet av dagen. Den åpner med linjene "Opp, alle jordens bundne trelle, opp i som sulten knuget har". Men det kan se ut som SVs Heikki Holmås har blitt mer opptatt av de som kjenner på tørsten enn av de sultne når han i dagens VG på nett krever Vinmonopol som rettighet.

Nokså originalt må man vel si, og kanskje litt preget av den nytenkingen som inntreffer når man ligger lenge under sperregrensen, men det er uansett grunn til å minne om at en mer liberal alkoholpolitikk, inkludert flere polutsalg over hele landet, har skjedd på tross av og ikke på grunn av SV. Men jeg er jo den første til å erkjenne at folk må gis mulighet til å justere kursen når politikken ikke virker, og jeg håper jo at denne mer liberale holdningen også vil slå inn i synet på en mer fleksibel arbeidsmiljølov og friere brukervalg i helsesektoren.

Siden jeg er inne på dette med "Internasjonalen" er det også i år grunn til å minne om at når venstresiden bruker dagen i dag til å kreve reversering av skatteletter som har kommet de siste to årene, og i stedet vil gi mer penger til staten på bekostning av innbyggere og næringsliv, så er dette i strid med noe det tredje verset i Internasjonalen er opptatt av:

"I mot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes,
mens ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet:
vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov."


Akkurat dette verset synes jeg, til tross for litt gammeldags språk, inneholder flere gode poenger, både når det gjelder skattenivå, behov for forenkling av lover og regler og betydningen av rettssikkerhet og likhet for loven. Men i dagens 1. mai-tog nøyer man seg med å synge de to første versene, mens det tredje har forsvunnet for mange år siden. Jeg blogget litt mer om dette forsvunne tredje verset i Internasjonalen og hvordan det har blitt håndtert i ulike land og oversettelser i fjor på denne dagen.