søndag 24. mai 2015

Saudi Arabia sier sol vil erstatte olje

At ikke-fornybare energikilder som olje og gass vil ta slutt en dag og må erstattes av andre energikilder er ikke akkurat noen stor nyhet. Likevel er det mer enn litt oppsiktsvekkende når Saudia Arabias oljeminister Ali al-Naimi på en klimakonferanse i Paris tidligere denne uken sa akkurat dette i klartekst. Financial Times beskrev dette slik:

"Saudi Arabia,the world’s largest crude exporter, could phase out the use of fossil fuels by the middle of this century, Ali al-Naimi, the kingdom’s oil minister, said on Thursday. The statement represents a stunning admission by a nation whose wealth, power and outsize influence in the world are predicated on its vast reserves of crude oil. Mr Naimi, whose comments on oil supply routinely move markets, told a conference in Paris on business and climate change: “In Saudi Arabia, we recognise that eventually, one of these days, we are not going to need fossil fuels. I don’t know when, in 2040, 2050 or thereafter.” For that reason, he said, the kingdom planned to become a “global power in solar and wind energy” and could start exporting electricity instead of fossil fuels in coming years."

Dette er både klokt og litt overraskende sagt, men før man erklærer hydrokarbonenes tidsalder for helt slutt kan være lurt å legge til et par ting. Det ene er at selv om oljeproduksjonen i verden vil falle i årene som kommer er det likevel ikke slik at dagen der fornybar energi vil ta over helt er rett rundt hjørnet. Det er fremdeles slik at mange mennesker i verden mangler elektrisitet. Dette vil opprettholde en stor etterspørsel etter fossil energi også i årene som kommer. Og både Saudi Arabia og Norge vil helt sikkert bidra til å dekke denne etterspørselen i noen tiår til

Saudi Arabia er dessuten et land med usedvanlig mye sol og det er ikke unaturlig å snakke om at solenergi kan bidra med viktig inntekter over tid. Men al-Naimi vet bedre enn noen at det ikke blir så enkelt å bytte ut inntekter fra olje og gass med solenergi. Olje og gassressurser er konsentrert noen få steder, og gir derfor noen helt ekstraordinære inntekter til dem som er heldige å ha dem. Solstråler er langt mer jevnt fordelt. Noen steder i verden er det riktignok kraftigere solstråler enn andre, men det er ikke alltid slik at de stedene er de som trenger mest energi.

Men uansett er det interessant at den politiske ledelsen i Saudi Arabia har begynt å snakke om en fremtid der olje og gass ikke lenger har den plassen det har i dag og innser at de trenger flere ben å stå på.