tirsdag 21. mai 2013

Partilederdebatten om kunnskap

Abelias årskonferanse og partilederdebatt
Ikke bare har Abelia en av de første store partilederdebattene ved inngangen til årets stortingsvalgkamp, men Abelia har også tatt ansvaret for å arrangere debatten om de viktigste temaene: Hvordan vi skal utvikle et enda mer konkurransedyktig, kunnskapsbasert og innovativt næringsliv? Og hva skal vi investere i som samfunn for å lykkes med dette?

Dette foregår på Abelias årskonferanse 4. juni fra kl 15 på Næringslivets Hus. Det kommer seks partiledere og to nestledere, og uansett valgresultat vil nok flere av de som kommer sitte sentralt plassert i en regjering til høsten. Derfor har mange allerede meldt seg på, men det er fortsatt noen ledige plasser.

Christine Korme fra Microsoft har solid TV-erfaring fra TV2 og skal lede debatten. Vi legger det opp slik at partilederne underveis blir utfordret av noen representanter for kunnskapsbedrifter i Norge som etterlyser bedre rammebetingelser på viktige områder, Live Leer fra Opera, Espen Solberg fra NIFU, Flemming Hegerstrøm fra Hospital IT og Daniel Rees fra Holder de Ord.

Det er særlig tre temaer debatten skal konsentrere seg om. For det første er vi opptatt av om dagens arbeidsmiljølov og arbeidstidsreguleringer er tilpasset dagens virkelighet i kunnskapsbedrifter, med mye bruk av teknologi, grensekryssende kommunikasjon og behov for å få familieliv og arbeid til å fungere godt sammen. Det det slik at politikerne forstår den hverdagen en kunnskapsmedarbeider eller leder opplever?

For det andre er vi opptatt av om måten vi tenker utdanning og kompetanseutvikling er godt nok tilpasset de utfordringene næringsliv og arbeidsliv har når det gjelder behov for mer kompetanse. Bedrifter trenger stadig påfyll av ny kompetanse og den enkelte medarbeider har behov for å utvikle seg faglig for å henge med i jobben. Men er utdanningssystemet egentlig tilpasset behovet for livslang læring i arbeidslivet?

Tredje utfordring handler om vi kan snu eldrebølgen til en mulighet til å utvikle innovative og brukertilpassede produkter og tjenester der Norge fremstår som en foregangsnasjon. Det er underlig å diskutere hvem som vil bygge flest sykehjemsplasser hvis de det gjelder helst vil klarer seg hjemme så lenge som mulig - ved hjelp av velferdsteknologi. Og er det slik at dette kan bli en fremtidig eksportnæring for Norge?

Dette er noen av vår tids virkelig store og spennende problemstillinger.  Derfor blir det spennende å høre hva partilederne tenker, om det er forskjeller mellom partiene og hva de har av konkrete forslag.