onsdag 1. mai 2013

Sysselsetting i ulike næringer

Sysselsetting Q1-2008 og Q1-2013
Statistisk sentralbyrå har nylig fått nye nettsider. En av forbedringer er at det er litt større muligheter enn før til å sette sammen enkle tabeller selv, basert på data som ligger i statistikkbanken, men som ikke nødvendigvis fremkommer på de ferdiglagede tabellene SSB har på nettstedet. Det er bra, for ulike brukere av statistikkene kan ha litt ulike behov når det gjelder hva man vil belyse.

En av tabellene jeg jevnlig bruker i foredrag er utviklingen i antall sysselsatte i ulike næringer i Norge. Det kom nye tall tirsdag for sysselsettingen i 1. kvartal 2013 og hvis jeg bruker statistikkbanken kan jeg generere en egen tabell der jeg velger hva jeg vil sammenligne med. I tabellen til høyre har jeg sammenlignet med antatt sysselsatte i de samme næringene i 1. kvartal 2008, det vil si fem år tilbake i tid. Det gir et interessant bilde av hvordan Norge har endret seg de siste fem årene.

En viktig ting som har skjedd på fem år er at det er flere sysselsatte totalt i arbeidslivet. 2,49 millioner i 2008 har blitt 2,58 millioner i 2013, mye på grunn av økt arbeidsinnvandring. Mens jordbruk og fiske har falt fra 67 000 til 55 000 sysselsatte har olje og bergverk vokst fra 40 000 til 68 000. Begge deler er logisk gitt den kostnadsutviklingen vi har i Norge og endringer i næringsstruktur som har gått over lang tid. Og som ventet har industrien falt en del, fra 258 000 sysselsatte i 2008 til 226 000 i 2013. Mens bygg- og anlegg, varehandel og reiseliv sysselsetter omtrent samme antall personer nå som for fem år siden.

Så kommer det et par kunnskapsnæringer som har hatt kraftig vekst, Informasjon- og kommunikasjon har vokst fra 96 000 i 2008 til 108 000 i dag. Mens teknisk tjenesteyting, som blant annet omfatter rådgivende ingeniører, arkitekter, konsulentvirksomheter og anvendt forskning, har vokst fra 150 000 til 170 000 sysselsatte på fem år. Personlig tjenesteyting vokser også kraftig, fra 87 0000 til 102 000. Her finner vi blant annet frisører, hudpleie, trening, kunst, kultur og organisasjoner.

Offentlig administrasjon har vokst fra 144 000 til 159 000, men aller sterkest er veksten i en annen virksomhet som domineres av offentlige leverandører: Helse- og sosialtjenester har økt fra 482 000 sysselsatte i 2008 til hele 539 000 sysselsatte i 2013. Med en "eldrebølge" rundt hjørnet vil behovene her vokse, noe som gir grunnlag for å investere mer i omsorgsteknologi, Men det er også lurt å se på hvordan flere av de som jobber deltid kan jobbe heltid, for de 539 000 sysselsatte i helse- og omsorg utfører bare 369 000 årsverk.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar