torsdag 16. mai 2013

Norsk mediebarometer 2012

Norsk mediebarometer 2012
Hvert år gir Statistisk Sentralbyrå (SSB) ut Norsk Mediebarometer, en grundig oversikt over hvordan befolkningens medievaner har endret seg over tid. Siste utgave heter Norsk mediebarometer 2012 og kom i midten av april i år. Jeg blogget ganske grundig om noen av de langsiktige trendene da jeg skrev om Norsk Mediebarometer 2011 i fjor, og skal ikke gjenta alt jeg skrev der, men nå går utviklingen så raskt på en del områder at det er uansett er interessant å se på nytt på dette.

Ser vi på hovedtallene for daglig mediebruk på side 11 i rapporten så ser vi at andelen som leser en avis en gjennomsnittsdag har falt fra et historisk lavt nivå på 63 prosent i 2011 helt ned til 55 prosent i 2012. Også oppslutningen om fjernsyn en gjennomsnittsdag har falt fra 81 prosent til 77 prosent., mens radiobruk har økt fra 55 prosent til 60 prosent. Internettbruk ligger stabilt på 80 prosent, mens ukeblader leses av 10 prosent. Det virker som alle andre medier rammes når internett vokser, bortsett fra radio og bøker, som begge er på minst samme nivå som da internett kom midt på 90-tallet.

Ser vi på hovedtallene for hvor lang tid brukerne bruker ulike medier en gjennomsnittsdag er bildet omtrent det samme. Tiden de som leser aviser bruker på dem  (42 minutter) øker litt. Det store fallet her er i TV-titting som faller fra 195 minutter i 2011 til 177 minutter i 2012. Tiden brukerne bruker på internett har økt fra 109 minutter til 125 minutter fra 2011 til 2012.

Noen ting er i raskere endring enn andre. Noe av det som utvikler seg raskest er hvordan hele befolkningen er i ferd med å ta i bruk internett, også de eldste. I 2007 brukte 21 prosent av de over 67 år internett en gjennomsnittsdag, Nå er tallet 50 prosent. Og tiden de over 67 er på nettet daglig har økt fra 12 minutter til 33 minutter.

Veksten i bruk av nettsamfunn som Facebook er enda kraftigere. Da SSB begynte å måle dette i 2007 oppga 13 prosent at de var på et nettsamfunn en gjennomsnittsdag. Jeg vil tro at det særlig var norske nettsamfunn som nå nedlagte Nettby og Blink som stod for mye av trafikken. Nå er andelen av befolkningen som bruker nettsamfunn daglig 58 prosent, og hele 62 prosent av kvinnene. 17 prosent av de over 67 år bruker nettsamfunn daglig. Og, uten at det er oppgitt, er det vel liten tvil om at det etter 2010 er Facebook som som dominerer.

De siste årene måler dette mediebarometeret også hva vi bruker mobiltelefonen til, og hvordan dette endrer seg. I 2008 hadde fem prosent internett på mobilen. I 2011 var tallet 25 prosent og i 2012 var det 35 prosent. Her går det virkelig fort. 22 prosent har epost på mobilen og 23 prosent hører musikk på mobilen. Jeg vi tro at disse tallene vil gjøre store sprang oppover de neste to-tre årene, etter hvert som hele befolkningen går over til smarttelefoner og tar i bruk alle de mulighetene som finnes der.