onsdag 15. mai 2013

På bedriftsbesøk hos Kongsberg Devotek

Laagendalsposten om Devotek 13.05
I dag var jeg på et veldig lærerikt bedriftsbesøk på en av mine favorittbedrifter, Devotek på Kongsberg. Der fikk jeg blant annet en omvisning rundt i verkstedet der de har avanserte maskiner som produserer prototyper på helt nye komponenter og innretninger som skal brukes i industrien.

Ingeniørene på Devotek er verdensledende når det gjelder å designe og utvikle nye høyteknologiske komponenter og systemer. Og for å være sikre på at det de designer virker i praksis, så har de produksjonsutstyret som skal til for at de kan lage tingene også, i hvert fall som prototyper og små serier, før det overlates til andre aktører å lage større volumer.

- På Kongsberg lever vi av olje, våpen, bil og maritim, sier administrerende direktør Per Håvar Kleven. Og Devotek lever av utvikle avansert teknologi til alle disse. Røttene er i bildelindustri, men markedsutviklingen har gjort at det er lurt å ha flere ben å stå på. Bildeler har falt kraftig i andel av omsetningen, men det andre, og særlig olje- og gassteknologi, øker. Det har gjort at Devotek har vokst fra 30 ansatte i 2001 da de ansatte tok over bedriften, til 110 ansatte i dag, med ambisjoner om videre vekst i følge et ferskt oppslag i Laagendalsposten.

 Når jeg sier at Kongsberg Devotek er en av mine favorittbedrifter er det to grunner til det. Den ene er at det knapt finnes noen bedre illustrasjon på hvordan norske kunnskapsklynger virker i prasis. De gjør akkurat det forskningsprosjektet Et Kunnskapsbasert Norge beskriver at skal skje. Devotek er et eksempel på hvordan  næringslivet spesialiseres og spisskompetansen rendyrkes, slik at man ved å jobbe for flere verdensledende kunder har større mulighet til å lykkes i en stadig mer global konkurranse.

I den nye arbeidsdelingen er det ikke bare enkle og arbeidsintensive oppgaver som outsources fra store bedrifter, men også de mest kunnskapsintensive oppgavene, i dette tilfellet forsknings- og utviklingsvirksomhet. Den startet som en utviklingsavdeling i Kongsberg Våpenfabrikk, ble senere del av et tysk bildelkonsern og er nå en problemløser for flere av de mest eksportintensive og teknologisk avanserte delene av norsk næringsliv. Devotek kombinerer tung kompetanse på de tradisjonelt sterke norske næringene med blant annet elektronikk- og softwarekompetansen som er nødvendig for å kunne lage nye produkter, akkurat slik et Kunnskapsbasert Norge beskriver.

Det andre som er imponerende med Devotek er hvordan de tar samfunnsansvar og støtter teknologiopplæring i skolen gjennom læringssenteret devotekBank1. Per Håvard Kleven deltar selv i Lektor 2-ordningen som gjestelærere i realfag. Og i etasjen over biblioteket på Kongsberg er det flotte lokaler og masse spennende teknologi som gjør at barn og ungdom kan designe og lage sine egne produkter, både i skoletiden og på fritiden. De har til og med avanserte 3D-printere de unge kan bruke. Kongsberg kommunes nettsider har omtale av satsingen og flere lenker, inkludert en flott video man kan la seg inspirere av: