torsdag 23. mai 2013

Frokostmøte med Rigmor Aasrud

Onsdag arrangerte Abelia et frokostmøte der fornyingsminister Rigmor Aasrud snakket om den videre digitaliseringen av offentlig sektor og andre saker som er en del av hennes ansvarsområde. Hun var innom mye forskjellig, blant annet innovative offentlige anskaffelser, bredbånd, tilgjengeliggjøring av offentlige data, ikt-forskning, eldreomsorg, kompetansebehov i næringslivet og universell utforming.

I denne politiske møteserien foran valget har vi tidligere hatt besøk av Siv Jensen og Trine Skei Grande, og møteformen fungerte akkurat like godt denne gangen. Et lite referat finnes på Abelias nettsider. Jeg tror politikerne som kommer opplever at de får spørsmål fra folk som er kunnskapsrike og opptatt av å komme med innspill til forbedringer. De er dessuten oppriktig interessert i det politikerne svarer på spørsmålene de får, slik at det blir gode samtaler.

Og deltagerne, som stort sett er medlemmer i Abelia, får anledning til å komme tett på noen av de fremste beslutningstagerne i landet, i en møteform der vi er såpass få at alle som vil får slippe til med spørsmål og synspunkter. Rigmor Aasrud har nok rett i at it-politikk ikke er så veldig konfliktfylt og at det kan være noe av grunnen til at den ikke er høyere på den politiske dagsorden. Samtidig er dette temaer som er så viktige for både næringslivets konkurranseevne og kvaliteten på offentlig tjenesteproduksjon at de må få en mer sentral plass i politikken. Det må politikere og næringsliv ta et felles ansvar for.