lørdag 18. mai 2013

300 gratis MOOCs fra ledende universiteter

Open Culture om 300 gratis MOOCs
Nettstedet Open Culture - The best free culltural and education media on the web er flinke til å legge ut oppdaterte oversikter over bra kultur- og undervisningsressurser man kan finne på internett. Dette er en verdifull nettressurs, for det kommer stadig nytt og spennende innhold, ikke minst i kategorien Massive open online courses, såkalte MOOCs. Open Culture skriver:

"Below you can find a list of 300 Massive Open Online Courses (MOOCs) offered by leading universities. Most of these courses offer “certificates” or “statements of completion,” though typically not university credit. (See the key below to understand the credentials offered by each course.) Courses are arranged by start date, while evergreen courses, which can begin whenever you wish, are found at the bottom."

Her er det som nevnt ulike kurs fra en rekke av verdens ledende universiteter, inkludert Stanford, Berkeley, Harvard, MIT, Princeton, Caltech, Duke, Carnegie Mellon og flere andre. De dekker en rekke ulike fagdisipliner og de fleste tilbys via leverandørene Coursera, Udacity eller edX. Og kursene er på toppen av det hele gratis. De fleste gir også en form for "sertifikat" eller annet bevis for at du har fullført, selv om de fleste av disse kursene i utgangspunktet ikke er ment som moduler som inngår i en ordinær grad, i hvert fall ikke i gratisversjonen.

Men man kan jo tenke seg en utvikling der man lager samarbeidsavtaler der denne type innhold hentes inn og blir viktige komponenter i poenggivende utdanninger ved norske universiteter og høyskoler.