lørdag 8. oktober 2011

Boomerang - Michael Lewis

Michael Lewis har gitt ut en ny bok og begynner innledningen med å skrive at:

This book began accidentally, while I was at work on another book, about Wall Street and the 2008 U.S. financial disaster. I'd become interested in a tiny handful of investors who had made their fortunes from the collapse of the subprime mortgage market."

Den andre boken ble til The Big Short, en beretningen om noen personer som forstod galskapen i boligboblen i USA og klarte å tjene masse penger på å gå motstrøms og kjøpe forsikringer mot at lånene ikke ville bli betalt tilbake. I arbeidet med den fortellingen oppdaget Lewis at det ikke bare var private boliglånskunder som kunne true bankene og hele finanssystemet vårt. Også hele land som hadde lånt mye mer penger enn de noen gang ville klare å betale tilbake var i ferd med å bli store potensielle tapsbomber.

Boomerang - Travels in the new third world er en reiseskildring der Michael Lewis besøker landene som er sentrale i dagens finanskrise, Island, Irland, Hellas, Tyskland og California, og prøver å finne ut hva det er med ved de ulike landenes nasjonale karaktertrekk som gjør at de har havnet i de situasjonen de er i nå. Denne jakten på lands innerste sjel er velskrevet og fascinerende, men det er naturligvis en viss risiko her for grove overforenklinger. Lewis har stor sans for det absurde, og når han går på leting etter gjørmebryting i Hamburg er han nok i ytterkanten av det som er relevant for finanskrisen, men han har uansett en herlig beskrivelse av hvorfor tyskeres fullstendige tillit til regler og retningslinjer har ført til at tyske banker er blant dem som har tapt mest penger under finanskrisen.

Ellers er Lewis på besøk hos fiskere på Island, i munkekloster i Hellas og på sykkeltur med Arnold Schwarzenegger i Santa Monica, der han er opptatt av å finne ut hvordan det politiske systemet gjør at det er lett å skaffe flertall for økte offentlige utgifter, men en valgordning og et konstitusjonelt rammeverk som gjør det omtrent helt umulig å vedta reduserte kostnader eller økte skatter. Artiklen om Island var på trykk i Vanity Fair i april 2009, de øvrige er skrevet i løpet av det siste året. "It's the Economy, Dummkopf!" om Tyskland er oppdatert fram til diskusjonene i EU sommer, og kan leses på nettet i septemberutgaven i Vanity Fair.

Michael Lewis er den fremste historiefortelleren om finanskrisen. Han tar ikke mål av seg til å beskrive det store makroøkonomiske bildet, eller verden sett fra EU eller IMF. Det han er opptatt av å formidle er hvordan landene kom inn i disse problemene, og at det er noen lokale særtrekk i hvert enkelt land som bidrar til å forklare dette. Det gjør også at veien ut av krisen ikke er helt enkelt heller. Hvordan skal man for eksempel få grekere til å begynne å betale skatt?:

"The problem wasn't the law - there was a law on the books that made it a jailable offense to cheat the government out of more than 150 000 euros - but it's enforcement. "If the law was enforced", the tax collector said, "every doctor in Greece would be in jail". I laughed, and he gave me a stare. "I am completely serious". One reason no one is ever prosecuted - exept for the fact that prosecution would seem arbitary, as everyone is doing it - is that Greek courts take up to fifteen years to resolve tax cases. The one who does not want to pay, and who gets caught, just goes to court."

Boken i løpet av de siste dagene anmeldt i blant annet New York Times, Financial Times og Forbes.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar