søndag 9. oktober 2011

Steve Jobs

Det tilhører definitivt sjeldenhetene at toppledere i verdens største bedrifter blir mer eller mindre unisont hyllet i mediene. Enda mer uvanlig er det at kundene dere sørger når konsernsjefer går bort, men så var heller ikke Steve Jobs noen vanlig leder.

Det er skrevet mye og langt om hva det egentlig var som var så spesielt med Steve Jobs de siste dagene, jeg kan for eksempel anbefale lederartikkelen The Magician i The Economist. Her skriver de:

"The reaction to his death, with people leaving candles and flowers outside Apple stores and the internet humming with tributes from politicians, is proof that Mr Jobs had become something much more significant than just a clever money-maker. He stood out in three ways—as a technologist, as a corporate leader and as somebody who was able to make people love what had previously been impersonal, functional gadgets. Strangely, it is this last quality that may have the deepest effect on the way people live. The era of personal technology is in many ways just beginning."

Denne tredelingen i Jobs som teknolog, Jobs som konsernsjef og Jobs som mannen som fikk brukerne til å elske sine elektronikkprodukter er en god måte å sortere på, for han har utvilsomt hatt enorm betydning på alle tre områder. Som teknolog og bedriftsleder blir han nå sammenlignet med personer som Thomas Alva Edison og Henry Ford, andre store teknologer som bygget verdensledende selskaper. Det er jo interessant å se på markedsverdier i en slik sammenheng. På fredag var Ford Motor Company verdt 40,6 mrd USD, Edisons General Electric er verdt 164,3 mrd USD og Jobs Apple er verdt 342,8 mrd USD. Bare Exxon er verdt litt mer enn Apple, 357,7 mrd USD. Til sammenligning er Statoil verdt 71 mrd USD.

Jeg har også prøvd meg med en kommentar i Computerworld om hva Steve Jobs har betydd, og la der vekt på tjenesteinnovasjonen Apple har stått i spissen for. Allerede første gang Jobs var sjef i Apple var de disruptive innovatører, blant annet ved å introdusere personlige datamaskiner med grafisk brukergrensesnitt og mus, med det var andre som fulgte raskt etter og høstet enda større gevinster dengang. I Jobs andre runde i Apple var det oftere slik at han utnyttet andres teknologiske innovasjoner og bygget innhold og tjenester rundt produkter som andre hadde laget først, for eksempel ved å koble mp3-spilleren til iTunes eller ved å finne opp programvare i form av apps til smarttelefonen.

Veldig brukervennlig, men ikke akkurat brukerstyrt innovasjon har preget Apple. Jobs kunne ikke spørre kundene om hva de ønsket seg, for Apple utviklet produkter kundene ikke visste at de trengte, ja i noen tilfeller ikke engang forestille oss at noen ville kunne lage. På den annen side er han ekstremt opptatt av at produktene skulle være brukervennlige og fungere på kundens premisser. Apple laget ikke verdens første mp3-spillere, smarttelefoner eller nettbrett, men de laget de første som erobret massemarkedet.

The Economist minner også om at det Steve Jobs satt igang bare er begynnelsen på en akselererende utvikling der innovasjon i produkter og tjenester rettet mot konsumenter etter hvert smitter over til bedrifts- og institusjonsmarkedet og ikke omvendt, slik teknologiens vei fra laboratoriet og ut til sluttkundene gikk før i tiden:

"Innovation used to spill over from military and corporate laboratories to the consumer market, but lately this process has gone into reverse. Many people’s homes now have more powerful, and more flexible, devices than their offices do; consumer gizmos and online services are smarter and easier to use than most companies’ systems. Familiar consumer products are being adopted by businesses, government and the armed forces. Companies are employing in-house versions of Facebook and creating their own “app stores” to deliver software to smartphone-toting employees. Doctors use tablet computers for their work in hospitals."

Dette er temaet i et lengre spesialbilag i The Economist om personal technology som ble skrevet rett før Steve Jobs døde, men er på trykk i denne ukens utgave, og som naturligvis er svært relevant også når man ser på hva Apple har betydd. Mer om livet til Steve Jobs og hva denne spesielle mannen utrettet kan man lese her og her og her. I Financial Times artikkel som beskriver hva han oppnådde oppsummere ingressen det slik:

"Steve Jobs presented the world with products it did not know it wanted and cannot now live without."