onsdag 19. oktober 2011

Kampen om lyspærene

CBS News: The Light Bulb Freedom of Choice Act
Belysning er et område der ny teknologi i form av halogen- og LED-belysning etter hvert gjør at vi kan spare ganske mye energi. For å bidra til å framskynde utskiftningsprosessen har en rekke land vedtatt lover som sier når de gamle lyspærene med glødetråd skal fases ut. Også USA har vedtatt en  slik lov, det skjedde allerede i 20007 da George Bush var president, og fikk støtte fra begge partiene.

Da skulle man tro at alt var i orden, men det viser seg at de nye republikanerne ikke er helt som de gamle republikanerne. Dagens republikanere med Michele Bachmann i spissen mener det er en prinsippsak at folk skal få velge selv hvilken lyspære de vil bruke, og at den Thomas Edison fant opp må være helt utmerket, selv om den ikke er så bra for miljøet. Dessuten mener de at statene må få bestemme selv om det skal være regler for lyspærer, og ikke føderale myndigheter. Bachman la tidligere i år fram The Light Bulb Freedom of Choice Act.

Hennes forslag ble ikke vedtatt i kongressen, men hun har ikke gitt opp og nå føres den store debatten om lyspærer videre  i en rekke delstater for å få vedtatt lovgivning der som tillater salg av gamle glødelamper. Bloomberg mener at dette sier mye om tilstanden i det republikanske partiet for tiden og skriver videre:

"The light bulb ban has become a rallying cry on the right. Rush Limbaugh called it an alarming advance of “statism.” Minnesota Representative and Republican presidential candidate Michele Bachmann promised that “President Bachmann will allow you to buy any light bulb you want in the United States of America."

Nå er det ikke helt uvanlig at politikere går noen skritt for langt og lovregulerer ting det er mer fornuftig å la folk bestemme selv, eller i hvert fall burde overlate til lokalpolitikere. Men denne saken er ikke slik, det er tvert imot et godt eksempel på at det er fornuftig å lovregulere slik at man faser ut noe som er skadelig for miljøet og vedtar en lov som gjør at man raskere introduserer ny teknologi. Det er heller ikke spesielt næringslivsfiendtlig. Næringsliv som lever at å utvikle ny teknologi og selge nye løsninger er faktisk tjent med å være i land som ligger langt fremme med lovgivning som stiller krav til energieffektive løsninger. Det fremmer innovasjon.

Så her hadde George Bush rett, mens flere av dagens republikanerne har gått seg vill i forhold til hva man bør styre og ikke styre. Jeg er enig med Bloomberg når de skriver at:

"The problem here isn’t hypocrisy, which abounds at all points on the political spectrum. It’s that Republicans have abandoned market-based solutions in favor of no solutions at all. They’ve traded in their traditional small-government philosophy for anti-government rage..."