torsdag 1. oktober 2009

Mest makt i amerikanske medier

Jeg kom nylig over en nettside i USA som heter MEDIAite Power Grid og som har tatt mål av seg til å måle hvem som har mest makt i amerikanske medier.

Rangeringene er delt inn i 12 ulike kategorier og i hver kategori er det brukt empiriske data fra "Google Buzz" og "Blog Buzz", samt seertall, lyttertall og lesertall der det er relevant. I vektingen av de ulike komponentene ligger det naturligvis en subjektiv vurdering.

Noen av disse kategoriene er jo interessante fordi personene har innflytelse langt utover USAs grenser. Når det gjelder kommentarspalter (print og online) er akkurat nå Paul Krugman på topp foran Michelle Malkin, Maureen Dowd, Thomas Freidman, David Pogue, Malcolm Gladwell, Christopher Hitchens og Arianna Huffington. En liste som viser hvor viktig New York Times er, fire av de fem øverste på listen skriver der.

Mens avisene er noe dominert av venstresiden (med Malkin og Hitchens som klareste unntak fra den regelen) er radio i USA sterkt dominert av høyresiden. Blant radioprogramledere er Glenn Beck på topp foran Rush Limbaugh, Sean Hannity og Mark Levin (Howard Stern er bare nummer 13). Når det gjelder TV talkshows er Oprah Winfrey på topp foran Jay Leno, Katie Couric og Bill O'Reilly (her er for øvrig navn som dukker opp på norske kanaler som Dr Phil nr 6, David Letterman nr 8 og Jon Stewart nr 33 på listen).

Hvem er så de største "Media Moguls", de som har makt gjennom eierskap? I følge denne listen er Rupert Murdoch mektigst. Foran Michael Bloomberg, Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg, Ted Turner, Martha Stewart og Sumner Redstone. Facebook (Zuckerberg) er med andre ord viktigere enn CNN (Turner) og CBS/Viacom/MTV (Redstone) i følge denne listen.

Det er noen kategorier til, i all hovedsak med navn som ikke er så godt kjent utenfor USA, for eksempel avisredaktørene, magasinredaktørene og TV-sjefene. Man kan sikkert diskutere om dette er gode kriterier for måling av mediemakt. Men dette er i hvert fall et spennende forsøk på å måle hvem som har størst innflytelse.