torsdag 29. oktober 2009

USA: Vekst i BNP på 3,5 prosent

Etter å fire kvartaler på rad med negativ BNP-vekst, var det vekst igjen i tredje kvartal i USA. Dette forteller at den mest langvarige resesjonen siden 2. verdenskrig etter all sannsynlighet er slutt. Wall Street Journal skrev i dag:

"The economy expanded in the third quarter after shrinking for four consecutive quarters, likely marking an end to the worst recession since World War II. But the recovery is expected to be slow, as the economy continues to fight rising unemployment and a persistent credit crunch.".

Så er spørsmålet naturligvis hvor bærekraftig denne oppgangen er og hvor kraftig den vil bli. For å vurdere det kan det være lurt å se litt på hvordan veksten på 3,5 prosent er sammensatt; hvor mye som er eksport, hvor mye konsumentene bidrar med og hvor mye som skyldes statens krisepakker. Wall Street Journal skriver:

"The GDP gain was driven by consumer spending, which rose by 3.4% in the third quarter, compared with a 0.9% drop in the April-to-June period. Consumer spending contributed 2.36 percentange points to GDP growth."

Denne grafen viser at mens konsumentene bidro med 2,4 prosent til veksten, bidro eksporten med 1,5 prosent og staten med 0,5 prosent. Men mye av forbrukernes økte pengebruk skyldes stimulanser fra staten til bilkjøp og boligkjøp. Utfordringen blir å få til en bærekraftig vekst uavhengig av slike statlige støttepakker. New York Times skriver:

"The cash-for-clunkers program helped increase consumer spending on durable goods, which grew by an annual rate of 22.3 percent in the third quarter compared to a decline of 5.6 percent in the previous quarter. Similarly, economists say the $8,000 federal tax credit for first-time homebuyers helped revive spending on housing, which increased 23.4 percent in the third quarter, in contrast to a decrease of 23.3 percent in the second quarter."

Det siste tallet, spending on housing, viser vekst for første gang på tre og et halvt år. Så det er grunn til å håpe at vi nå er på vei ut av tunnelen.