mandag 26. oktober 2009

Og verdens beste land å bo i er... Finland

Financial Times skriver i dag om en rangering av hvilke land det er best å bo i. Rangeringen av 140 land er laget av den engelske tenketanken Legatum, og har en litt annen rekkefølge enn UNDPs Human Development Index som jeg tidligere har skrevet om.

Finland er øverst på denne listen. Norge er på en femte plass her, bak Sveits, Sverige og Danmark. Nederst er Yemen, Sudan og Zimbabwe. Men som på UNDPs liste er forskjellene små mellom landene i toppen.

The 2009 Legatum Prosperity Index heter undersøkelsen. Noe av det spennende her er websidene som gir mulighet til å se ulike rangeringer (på helse er for eksempel Norge på 10. plass, mens Norge er på første plass på utdanning). I tillegg kan man se ulike landprofiler som beskriver status på de ulike områdene (her kan man lese at Norge scorer høyt på utdanning fordi vi bruker mest penger og fordi det er ganske elever pr lærer, mens faglig nivå ikke ser ut til å være sammenlignet).

Legatum trekker noen mer generelle konklusjoner om mønstre og forklaringer på hvorfor noen gjør det bra, som man finner i "Key Findings". Og så kan man måle sitt personlige velstandsnivå i www.myprosperity.com.

I tillegg kan man lage grafikk som sammenligner de ulike kriteriene ulike land, for eksempel Kina, India og Russland. Eller hva med våre oljerike venner i Venezuela, Saudi Arabia og Iran? (Cuba, Nord Korea og Libya mangler dessverre her, sannsynligvis fordi det ikke er mulig å troverdige tall). Og som jeg har skrevet om tidligere, i alle land er man litt opptatt av hvor høyt man er sammenlagt, men aller mest opptatt av å slå naboene. I Daily Mail er de litt skuffet over at UK bare er nummer 12 på listen, men veldig fornøyd fordi UK er foran Tyskland og Frankrike.

Litt kritisk må man også kunne være til presisjonsnivået her. Og det kan være greit å bruke Norge som eksempel. Mens Norge er åpenbart overvurdert på indikatoren Education i denne undersøkelsen fordi den er mer opptatt av å måle volum enn faglig nivå, er Norge tilsvarende undervurdert når det gjelder Economic Fundamentals og Entrepreneurship and Innovation, blant annet fordi rangeringen vektlegger klassiske modenhetsindikatorer som high-tech eksport og ikt-eksport der Norge scorer lavt og ikke innovasjon og omstilling i sektorer der Norge gjør det spesielt godt, for eksempel prosessindustrien eller energisektoren.