fredag 30. oktober 2009

3,7 milliarder på hud og hår i første halvår

Det er mye morsomt som dukker opp på hjemmesiden til Statistisk Sentralbyrå. Hvis man for eksempel leser omsetningsstatistikk for ulike bransjer ser man et Norge i sterk endring. Nye bransjer dukker opp og store og viktige gamle bransjer blir gradvis borte.

For et par dager siden kom statistikken for "Annen tjenesteyting". Det er de tjenestene som er til overs når alt annet er plassert i andre grupper. En slags eventueltpost i norsk tjenestesektor med en omsetning på rundt 13 milliarder i året.

Det store sektoren innen annen tjenesteyting, som utgjør over halvparten av totalen, er frisering og annen skjønnhetspleie som omsatte for 3,7 milliarder i første halvår, en vekst på tre prosent. Det er ingen finanskrise i hud og hår-bransjen. En mer flat utvikling er det i vaskeri og renseribransjen som omsatte for litt over en milliard første halvår.

I den andre enden av skalaen er det bransjer som er i ferd med å bli helt borte,. Der finner vi verksteder som reparerer varer til personlig bruk, det vil si reparasjon av ting vi eier og har i huset. Vi reparerte ur, gull og sølvvarer for 13 millioner kroner i hele Norge i første halvår, vi reparerte sko og lærvarer for 38 millioner og vi reparerte møbler og boliginnredning for 41 millioner. Nesten ingen ting. Litt annerledes er det for data- og kommunikasjonsutstyr. Datamaskiner og mobiltelefoner reparerte vi for rundt 500 millioner i første halvår. Det var en økning på over ti prosent fra i fjor.