tirsdag 27. oktober 2009

Innovasjonskonferansen 2009 - med Giske på talerstolen

I dag ble Innovasjonskonferansen 2009 arrangert av Abelia, Norsk Industri og OLF. Det var en flott samling av bedrifter og organisasjoner som er opptatt av innovasjon. Flere svært bra foredragsholdere, med Trond Giske i spissen som holdt sitt første foredrag som ny næringsminister.

Trond Giske åpnet innlegget sitt med å rose Abelia og de øvrige organisasjonene som kom med konkrete innspill til tiltakspakken mot finanskrisen tidligere i år. Han sa også at rapporten fra Abelia om innretningen på Innovasjon Norge er et viktig bidrag til jobben han skal gjøre fremover. Og så gjentok han poenget om at Wayne Gretzky ble best i ishockey fordi han var opptatt av ikke være der pucken er, men der den kommer. Det er det næringslivet som kommer politikken og virkemiddelapparatet skal legge til rette for.

Det er ikke så mange dager Trond Giske har vært minister, og selvsagt farlig å overtolke budskapet. Men det var i hvert fall to ting han understreket veldig tydelig. Det ene er at deler av næringslivet ikke er ute av finanskrisen enda. Fordi prosjektenes varighet i deler av industrien er ganske lang, tar det tid før krisen slår inn for fullt. Dette gjelder for eksempel for verftsindustrien og leverandører til oljeindustrien. Her er man på vei inn i tunnelen og ikke på vei ut nå. Dette vil også kunne ramme forskningsinstitutter og andre kunnskapsleverandører som leverer til det eksportrettede næringslivet. Staten kan ikke kjøpe bildeler og rigger. Men staten kan bidra til rammevilkår som gjør perioden i tunnelen lettere.

Det andre budskapet var at satsing på høyere utdanning og forskning er en helt sentral del av næringspolitikken. For det er kunnskap og innovasjon som er nøkkelen til å lykkes i fremtiden. Giske hørtes ut som han egentlig kunne tenke seg at flere av disse politikkområdene var samlet i et departement. Men når det ikke har vært mulig denne omgangen, lovet han at han uansett vil sørge for at næringspolitikken og kunnskapspolitikken blir sett i sammenheng. Det er positivt.

En god påminnelse om sammenhengen mellom verdiskaping og kunnskap fikk vi litt senere på dagen fra Ole Enger, konsernsjef i REC. Han hadde før børsåpning lagt fram RECs kvartalsresultat og opplevde at aksjen falt 8 prosent da han sa at bedriften mangler kompetanse gjennom hele verdikjeden. På innovasjonskonferansen minnet Ole Enger om at RECs suksess ikke skyldes at Norge er et av landene i verden med mest sol. Det skyldes kompetanse på silisiumproduksjon. De konkurrentene som vokser raskest i dag er kinesiske bedrifter. Og i følge Enger er det kineserne som i dag er ledende på neste generasjons teknologier innenfor solenergi og som REC må konkurrere med.

Et annet høydepunkt på konferansen var et fyrverkeri av en svensk foredragsholder som heter Fredrik Hären som bor i Singapore. Han beskrev utviklingslandenes konkurransefortrinn og hvordan kreativiteten i disse landene ikke stopper opp fordi det er tilbakeslag i verdensøkomien, men at de i stedet tar ledelsen på flere viktige områder som har med kunnskap og innovasjon å gjøre. Jeg håper vi skal ut noen videoklipp etter hvert med både Giske, Enger og Härenwebsidene til Innovasjonskonferansen 2009.