mandag 21. september 2009

Top 5 business blogging mistakes

Mashable er et nyttig nettsted for brukere av sosiale medier. De har godt nyhetsstoff, men også nyttige tips om hvordan man gjør ting i sosiale medier og hva man ikke bør gjøre. I Mashable kommer det jevnlig råd til bedrifter og andre virksomheter som skal kaste seg ut i dette og ikke er helt sikre på hvordan det fungerer.

I dag skriver Mashable om "Top 5 Business Blogging Mistakes - and How to Avoid Them". Jeg tror ut fra egen erfaring med blogg at dette er ganske fornuftige råd. Kortutgaven er vel omtrent slik:

Mistake #1: Treating Your Blog Like a Press Center. En blogg er et sted der man forteller om hva man er opptatt av, men også inviterer til en samtale der leseren får kommentere og supplere. En blogg er ikke et sted der man pøser ut siste pressemelding. Den skal være personlig i formen, det helt motsatte av en vanlig pressemelding. Et godt eksempel på slik god og personlig bedriftsblogg er Steinars blogg, skrevet av Stormbergs gründer Steinar J. Olsen. Der legger han ut både tekst, bilder og ikke minst videokommentarer til ting han er opptatt av. Dette er selvfølgelig en måte å fortelle om bedriften og produktene, og øke salget, men lenger unna pressemeldinger og reklamebrosjyrer kommer man ikke.

Mistake #2: Not Blogging Regularly. En blogg som ikke oppdateres regelmessig vil ikke fungere særlig godt. Skal man bygge en tilstedeværelse på nettet der man samtaler med sine kunder og samarbeidspartnere er det viktig å ha noe å si. Og det må man gjøre minst et par ganger i uken. Ellers vil det aldri bygge seg opp noe særlig trafikk. For å få til dette over tid kan det være lurt å ikke bare være avhengig av en inspirert enkeltperson, men høre om det er flere i virksomhetene som har gode ideer til hva man kan formidle og som vil være med å finne fram til stoff som kan brukes. Det blir sårbart hvis man overlater alt til en enkelt blogger.

Mistake #3: Not Enabling Conversation. Det å invitere lesere til å komme med synspunkter og å føre en samtale med kundene sine er nok noe av det vanskeligste for mange virksomheter som vil kaste seg inn i dette med sosiale medier. For man er ikke vant til å svare i full offentlighet eller å slippe kontrollen ved å åpne for kritikk. Men det er man nødt til når det gjelder sosiale medier, ellers kan man like gjerne finne på noe annet. Ikke alle vil samme respons som Steinar Olsens 76 kommentarer (i skrivende stund) på et innlegg der han utfordrer partilederne til å svare på hvilke tiltak de vil gjennomføre i klimapolitikken (alle partilederne har svart på bloggen hans). Det som kan være lurt er å tenke igjennom om man skal ha noen spilleregler innad i virksomheten der man er enige om hvem som har ansvaret for å svare på hva. I en større virksomhet kan ikke sjefen gjøre hele denne jobben selv. Men noen spørsmål kan være av en slik art at det bare er sjefen som kan svare.

Mistake #4: Making New Content Hard to Discover. Bloggen må være lett å finne. Man må i hvert fall lenke til den fra hjemmesiden sin, slik Veidekke gjør fra sin hjemmeside til konsernsjef Terje Venolds blogg. Men i tillegg bør man sørge for å reklamere for bloggen på visittkort, på epost-signaturer, via Twitter og i virksomhetens publikasjoner og presentasjoner. Man må tilby en RSS feed. Og fordi en stadig større del av trafikken på web kommer via søkemotorer, er det viktig å skrive overskrifter og artikler slik at bloggen inneholder nøkkelordene som gjør at den kommer høyt oppe når noen søker etter deg eller virksomheten din.

Mistake #5: Expecting Too Much, Too Soon. Blogging er ikke en kort spurt, men et maratonløp. Man skal være der lenge. Og det tar naturligvis litt tid å en krets av regelmessige besøkende, så det er helt naturlig at det oppleves som om ingen er der de første ukene. Derfor anbefaler Mashable at man i hvert fall skriver regelmessig i et år før man evaluerer om det hele er verdt innsatsen.